Jesteśmy wezwani do żarliwej i wytrwałej modlitwy o pokój na Ukrainie, w Ziemi Świętej i na całym świecie – mówił kard. Matteo Zuppi, przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch, podczas konferencji „Masowe uchodźstwo z Ukrainy w efekcie rosyjskiej agresji. Polski i litewski model recepcji”, która odbyła się 5 lutego br. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Kard. Zuppi zwrócił uwagę, że – według ONZ – „7 milionów Ukraińców doświadcza tej zimy kryzysu żywnościowego i niestety międzynarodowe zainteresowanie Ukrainą i pomocą humanitarną spadło, tak jakby opinia publiczna była zmęczona śmiercią”.

„Dla nas, chrześcijan, pokój nie jest tylko życzeniem, jest rzeczywistością Kościoła, która kiełkuje – jako znak pokoju – z Eucharystii i Ewangelii. Kościół i chrześcijanie wierzą w pokój, wszyscy jesteśmy powołani do bycia budowniczymi pokoju, tym bardziej w straszliwej burzy konfliktu” – przyznał kard. Zuppi.

Przewodniczący Episkopatu Włoch zauważył, że jeśli owocem wrogości jest nienawiść, to owocem solidarności jest pokój. „I z jeszcze większym przekonaniem mówię, że gościna, jaką nasze kraje i nasze europejskie Kościoły zaoferowały ukraińskim uchodźcom, i nie tylko, jest wielkim dziełem na rzecz pokoju”. „Podobnie jak to, co zostało zrobione tutaj w Polsce, dzięki instytucjom państwowym, Kościołowi i tak wielu obywatelom, którzy zaoferowali pomoc, mieszkanie, pracę i nadal to robią” – dodał.

Kard. Zuppi ocenił, że gościna może ofiarować konkretne słowo pokoju. „Może być doświadczeniem prawdziwie ewangelicznym, ponieważ czyni solidarność możliwą dla wszystkich, rodzi więzi braterstwa i leczy rany wojny. Dlatego musimy mocno skupić się na przyjęciu i solidarności. Chrześcijanie – ale powiedziałbym, że wszyscy ludzie – muszą uczynić wszystko, co możliwe, aby ratować ludzkie życie”.

Hierarcha podkreślił, że modlitwa wierzących zmienia historię. „Bo +jest ukrytą siłą zdolną poruszyć świat+, jak nauczał Prymas Wyszyński. Pamiętam te słowa właśnie z jego Warszawy, gdzie i ja doświadczyłem przemieniającej mocy modlitwy” – wspominał.

„Jesteśmy wezwani do żarliwej i wytrwałej modlitwy o pokój na Ukrainie, w Ziemi Świętej i na całym świecie. Niech w naszych kościołach trwa żarliwa modlitwa o pokój! Należy tworzyć i umacniać wśród ludzi kulturę pokoju” – zaapelował kard. Zuppi.

BP KEP

Konferencja „Masowe uchodźstwo z Ukrainy w efekcie rosyjskiej agresji. Polski i litewski model recepcji” pod patronatem Przewodniczącego KEP, UKSW - Warszawa, 5.02.2024 r.