Warszawa, dnia 30 maja 2016 roku

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Metropolito,

z głębokim żalem przyjąłem informację o śmierci – w tak młodym wieku –  Jego Ekscelencji Ks. Abp. Piotra Malczuka – ordynariusza diecezji kijowsko-żytomierskiej.

Jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski chciałbym złożyć na ręce Waszej Ekscelencji, w imieniu polskich biskupów oraz wszystkich wiernych Kościoła, który jest w Polsce wyrazy współczucia i zapewnienia o modlitwie w intencji Zmarłego. Zapewniam o naszej duchowej bliskości z pogrążonymi w żałobie: rodziną, przyjaciółmi oraz wiernymi diecezji kijowsko-żytomierskiej.

W sposób prorocki brzmią w tym momencie słowa czytań mszalnych z dnia śmierci świętej pamięci Księdza Arcybiskupa «Najmilsi: Koniec wszystkich jest bliski! (…)Temu żarowi, który pośrodku was trwa dla waszego doświadczenia, nie dziwcie się, jakby was spotykało coś niezwykłego, ale cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały».

Proszę Boga, aby głęboka wiara w życie wieczne wlała nadzieję w serca wszystkich strapionych, a zażyła więź z Jezusem Chrystusem – Panem Życia przyniosła pociechę wraz ze świadomością, że kto należy do Chrystusa, nie umrze na wieki.

Osobę świętej pamięci Księdza Arcybiskupa Piotra powierzam wstawiennictwu Matki Miłosierdzia, ufając, że trwają już razem przed Obliczem Bożego Majestatu.

Niech odpoczywa w pokoju.

                                                         +Stanisław Gądecki
                                               Arcybiskup Metropolita Poznański
                                     Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

_____________________________________

Jego Ekscelencja
Ks. Abp Mieczysław Mokrzycki
Metropolita Lwowski
Przewodniczący Konferencjami Episkopatu Ukrainy

***

Informacja o uroczystościach pogrzebowych:

Abp Malczuk_info