W ostatnim dniu maja abp Marek Jędraszewski przewodniczył na Jasnej Górze modlitwie w intencji Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów, które odbędzie się w październiku br. w Rzymie. W homilii metropolita krakowski podkreślił, że Maryja jest przewodniczką na drogach realizacji celów synodu, jakimi są zrozumienie i pogłębienie prawdy o „komunii, uczestnictwie i misji” w Kościele.

Na początku homilii abp Marek Jędraszewskie przywołał genezę historii święta Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. W tym kontekście zwrócił uwagę na paralelę między Maryją – matką Jezusa, a Maryją będącą matką dla całego Kościoła. – Matka Kościoła, bo kocha Kościół – tak jak każda matka kocha swoje dzieci. Kocha, a zatem troszczy się; jest przy najbardziej znaczących, ale też wydawałoby się drobnych zdarzeniach składających się na życie Jej dzieci – mówił metropolita krakowski. 

Przypomniał, że dzisiejsza Msza św. na Jasnej Górze sprawowana jest w intencji trwającego Synodu Biskupów, którego hasło brzmi „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”. Arcybiskup zaznaczył, że dzisiejsze święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny rzuca szczególne światło na to, czym jest komunia. – Komunia to coś więcej niż wspólnota – podkreślał metropolita krakowski. – Komunia to szczególne zgromadzenie, które ma miejsce pośród ludzi wierzących odpowiadających na inspirację, na wezwanie Ducha Świętego – dodawał wskazując na postawę Maryi, która z pośpiechem udała się do Elżbiety, w domu której wybrzmiał dialog będący „komunią osób” poddających się inspiracjom Ducha Świętego. – Komunia osób spotykających się pod natchnieniem Ducha Świętego musi zawierać uwielbienie Boga – mówił arcybiskup cytując hymn Magnificat.

Odwołując się do słowa „uczestnictwo” abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę na obecność Maryi w życiu Świętej Rodziny i innych ludzi (np. podczas wesela w Kanie Galilejskiej), ale przede wszystkim w momencie, kiedy na Golgocie dokonywało się dzieło odkupienia i zbawienia. – Miała w sobie tyle matczynej odwagi, hartu ducha, by na przekór nienawiści wielkich tego świata stanąć pod drzewem hańby, przy umierającym Jej dziecku. Bo matka nigdy nie opuści swojego dziecka – nawet w tak dramatycznych chwilach – mówił metropolita krakowski podkreślając, że to pod krzyżem Maryja usłyszała Swoje szczególne posłannictwo wobec Kościoła, gdy umierający Jezus, wskazując na Swojego ucznia Jana powiedział: oto Twój syn. – W osobie Jana stali tam, i stoją wszyscy ci, którzy dopiero pojawią się na świecie, a którzy uwierzą, że Jezus z Nazaretu jest prawdziwie Bożym Synem, którego Ojciec zesłał nam, abyśmy mieli nadzieję życia wiecznego – dodawał. – Uczestniczy odtąd jak nikt inny w życiu Kościoła, w jego lękach, obawach, ale także nadziejach i radościach. Jest obok – podkreślał arcybiskup.

 

Mówiąc o słowie „misja” abp Marek Jędraszewski wskazał na wspólną modlitwę Apostołów i Maryi w dniu Pięćdziesiątnicy. Zwrócił uwagę na radość i matczyną dumę Matki Bożej, gdy po zesłaniu Ducha Świętego uczniowie otwarli na oścież drzwi Wieczernika. Zaznaczył, że można też sobie wyobrazić, gdy – realizując Jezusowe wezwanie do ewangelizacji – przed wyjściem na cały świat przychodzili do Maryi po błogosławieństwo, „by była z nimi, by za nich się modliła, by mogli wracać swoimi sercami do jej matczynego serca i mieć poczucie, mimo odległości, że Ona jest z nimi – Matka Kościoła, Matka tych wszystkich, którzy zostali posłani”.

Podsumowując, arcybiskup podkreślił, że Maryja jest przewodniczką na drogach realizacji celów synodu, jakimi są zrozumienie i pogłębienie prawdy o „komunii, uczestnictwie i misji” w Kościele. – Módlmy się, by wszyscy zgromadzeni na synodzie, zapatrzeni w Najświętszą Maryję Pannę, odkrywali to wielkie dzieło, jakie stoi przed nami teraz, by Kościół najbliższych lat i dziesięcioleci, i wieków odkrywał nowe pokłady tajemnicy, które w nim tkwią, głosząc światu z wielką mocą, ale także i skutecznością to, że Jej Syn jest prawdziwie Alfa i Omega, Początek i Koniec, nasz odkupiciel i zbawiciel – zakończył.

W ostatnim dniu maja, w sanktuariach maryjnych na całym świecie odbywają się modlitwy wspierające przygotowania do sesji Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów, która odbędzie się w październiku br. w Rzymie. Do modlitwy w tej intencji zachęcił Ojciec Święty Franciszek po modlitwie Regina Caeli w niedzielę 28 maja.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Zdjęcie: Biuro Prasowe Jasnej Góry

Zobacz też: Relacja na stronie Jasnej Góry