Nagrody TOTUS TUUS 2018 zostały wręczone!

13-10-2018
2489

Katolicka Agencja Informacyjna, Hanna Suchocka, o.prof. Jarosław Kupczak, prof. Ryszarda Peryta oraz Stowarzyszenie Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej – to laureaci rozdanych dziś na Zamku Królewskim w Warszawie nagród TOTUS TUUS 2018.

W kategorii „Promocja godności człowieka” laureatem zostało Stowarzyszenie Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej, które działa od ponad 25 lat. Realizuje jedno z najważniejszych wyzwań Kościoła – miłosierdzie wobec potrzebujących. Do tej pory swoją opieką otoczyło ponad 4200 chorych. To nie tylko opieka medyczna i psychologiczna, ale to także opieka duchowa. Pracownicy i wolontariusze Hospicjum pomagają również rodzinom chorych w różnych problemach. To ludzie związani z Kościołem i jego nauką. Ich życie religijne nie jest obojętne w sprawowaniu opieki i nie pozostaje bez wpływu na ich motywację.

Nagroda TOTUS TUUS 2018 za osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej trafiła do Profesora Ryszarda Peryta. Pan Ryszard Peryt to reżyser, twórca inscenizacji oper barokowych, wykładowca akademicki, dyrektor Polskiej Opery Królewskiej, oblat Zgromadzenia Redemptorystów. Jako dyrektor Polskiej Opery Królewskiej do repertuaru operowego wprowadza utwory inspirowane wiarą. Profesor Peryt jako jedyny na świecie zrealizował wszystkie dzieła sceniczne Mozarta.

Laureatem nagrody TOTUS TUUS 2018 za osiągnięcia w dziedzinie PROPAGOWANIA NAUCZANIA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II został o.prof. Jarosław Kupczak, teolog, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, wykładowca wielu zagranicznych uczelni, dyrektor krakowskiego Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II, naczelny redaktor serii „Studia nad myślą Jana Pawła II”. Popularyzator idei Karola Wojtyły i świętego Jana Pawła II. Autor wykładów, artykułów, recenzji różnego rodzaju książek dotyczących intelektualnego dziedzictwa świętego Jana Pawła II.

Nagroda TOTUS TUUS medialny bp. Jana Chrapka została przyznana Katolickiej Agencji Informacyjnej. Agencja ta od 25 lat wiarygodnie informuje na temat życia Kościoła, jego stanowiska w ważnych w kwestiach społecznych, promuje jego działalność poprzez konferencje i różne spotkania dziennikarskie. Spełnia ważną rolę edukacyjną – edukując grono dziennikarzy w zakresie wiedzy o Kościele. Z serwisu Agencji korzysta 150 redakcji różnych mediów: prasy, radia, telewizji, portali internetowych.Jednym z inicjatorów powstania KAI był patron nagrody bp Jan Chrapek.

W tym roku została wręczona również Nagroda specjalna TOTUS TUUS 2018. Laureatką nagrody jest prof. Hanna Suchocka, polityk, prawnik, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, wykładowca uniwersytecki. Odznaczona przez papieża Jana Pawła II – Krzyżem Wielkim Orderu Piusa XII za wyjątkowe zasługi dla Kościoła katolickiego. Powołana przez Papieża Franciszka do Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich. Profesor Hanna Suchocka w swojej pracy zawsze podkreśla ogromną rolę, jaką święty Jan Paweł II odegrał w kulturze, oraz w życiu społecznym i politycznym. Zaznacza też, że dziedzictwo świętego Jana Pawła II ma szczególne znaczenie nie tylko dla wierzących.

Urszula Orzechowska/BP KEP

Wręczenie nagród Totus Tuus 2018 r.