Nuncjatura: Gniezno: Ks. dr Krzysztof Wętkowski – biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej

24-11-2012

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, 24 listopada 2012 r.

1816

Nuncjatura Apostolska w Polsce
N. 2830/12

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. dr. Krzysztofa Wętkowskiego, wikariusza generalnego archidiecezji gnieźnieńskiej, biskupem pomocniczym tejże archidiecezji, przydzielając mu stolicę tytularną Glavinizza.

+ Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski

Warszawa, 24 listopada 2012 r.