Ks. dr Krzysztof Wętkowski – biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej

24-11-2012

Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. dr. Krzysztofa Wętkowskiego biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej. Biskup nominat ma 49 lat. Od października br. pełnił funkcję wikariusza generalnego archidiecezji gnieźnieńskiej. Decyzję Ojca Świętego ogłosiła dziś (24 listopada) w południe Nuncjatura Apostolska w Polsce.

1951

Ks. Krzysztof Wętkowski urodził się 12 sierpnia 1963 r. w Gnieźnie. Po zdaniu matury w II Liceum Ogólnokształcącym, wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Święcenia prezbiteratu przyjął w bazylice prymasowskiej 4 czerwca 1988 r. z rąk prymasa Polski kard. Józefa Glempa. Przez rok był wikariuszem w parafii farnej pw. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy (obecnie katedra bydgoska). Pełnił też obowiązki kapelana i sekretarza bp. Jana Nowaka, ówczesnego biskupa pomocniczego gnieźnieńskiego, wikariusza biskupiego Prymasa Polski dla miasta Bydgoszczy.

W roku 1989 ks. Wętkowski został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po uzyskaniu tytułu doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego wrócił do archidiecezji gnieźnieńskiej. W 1994 r. abp Henryk Muszyński mianował go rzecznikiem prasowym oraz referentem ds. środków społecznego przekazu gnieźnieńskiej kurii. Funkcje te pełnił przez rok. W tym samym czasie posługiwał również jako ojciec duchowny Prymasowskiego Instytutu Teologicznego w Gnieźnie.

Biskup nominat przez 17 lat (od 1995 r.) pełnił obowiązki kanclerza Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. W ramach prac przygotowawczych do synodu diecezjalnego kierował pracami komisji ds. struktur kościelnych. Był sekretarzem komisji organizacyjnej ds. Jubileuszu 1000-lecia śmierci św. Wojciecha oraz Archidiecezjalnego Komitetu Pielgrzymki Papieskiej w 1997 r., a także przewodniczącym Międzydiecezjalnej Komisji Historycznej Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Diecezji Bydgoskiej.

Od wielu lat ks. Wętkowski wykłada prawo kanoniczne w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym i Prymasowskim Instytucie Teologicznym w Gnieźnie. Od 2008 r. jest adiunktem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz promotorem dziesięciu prac magisterskich. Jest również autorem książki: „Działalność ustawodawcza kardynała Stefana Wyszyńskiego, jako Arcybiskupa Gnieźnieńskiego” i współredaktorem książki „Kanonicy Kapituły Katedry Gnieźnieńskiej 1918-2009” – za którą otrzymał nagrodę Towarzystwa Miłośników Gniezna.

Jest stałym felietonistą „Przewodnika Katolickiego”. Wchodził w skład rady programowej gazety diecezjalnej, radia diecezjalnego oraz Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej. W latach 2007 – 2011 był przewodniczącym Rady Nadzorczej Prymasowskiego Wydawnictwa „Gaudentinum”. Od 2009 do 2012 r. należał do Rady Programowej Instytutu Prymasa Józefa Glempa. W latach 2000 – 2012 był sędzią Trybunału Metropolitalnego w Gnieźnie. Od 2001 do 2012 r. pełnił funkcję Delegata Arcybiskupa Gnieźnieńskiego do wizytowania parafii dziekańskich, a od 1995 do 2008 r. był ceremoniarzem Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie.

W roku 2000 został mianowany kanonikiem honorowym, a cztery lata później kanonikiem gremialnym Kapituły Prymasowskiej Archikatedry Gnieźnieńskiej. Należy do grona Kolegium Konsultorów, Rady Kapłańskiej i Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Od 1996 r. jest związany codzienną posługą duszpasterską z parafią pw. św. Michała Archanioła w Gnieźnie.

Od 1 stycznia 2011 r. ks. Wętkowski pełni funkcję moderatora Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Z dniem 1 października 2012 r. prymas Polski abp Józef Kowalczyk powierzył mu obowiązki wikariusza generalnego archidiecezji gnieźnieńskiej, polegające na wspomaganiu biskupa diecezjalnego w zarządzaniu diecezją. Od 15 września br., kiedy to bp Bogdan Wojtuś przeszedł na emeryturę, archidiecezja gnieźnieńska miała jednego biskupa pomocniczego – bp. Wojciecha Polaka, który jednak jako sekretarz generalny KEP na stałe przebywa w Warszawie.

24 listopada br. Nuncjatura Apostolska w Polsce ogłosiła decyzję Ojca Świętego, że ks. Krzysztof Wętkowski będzie biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej. Jako stolica tytularna została mu przydzielona Glavinizza.

Zobacz także:

KOMUNIKAT: Komunikat Nuncjatury
Archidiecezja gnieźnieńska