Teksty liturgiczne na wspomnienie św. Pawła VI i na wspomnienie NMP z Loretto oraz uzgodnienia dotyczące tekstów liturgicznych dla osób głuchoniemych były przedmiotem prac Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Spotkała się ona 4 i 5 listopada w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie pod przewodnictwem bp. Adama Bałabucha.

Jak wyjaśnił przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów bp Adam Bałabuch, podczas dwudniowego spotkania w Warszawie, członkowie Komisji omówili m.in. teksty liturgiczne przeznaczone na wspomnienie dowolne św. Pawła VI Papieża. „Teksty, które zatwierdziła Komisja, będziemy chcieli poddać pod głosowanie Konferencji Episkopatu Polski” – powiedział bp Bałabuch.

Jak relacjonował, członkowie Komisji rozważali  też propozycje czytań na Msze św. z udziałem dzieci. „Trwają też uzgodnienia z duszpasterzami osób głuchoniemych w sprawie tekstów liturgicznych dla tej właśnie grupy osób” – powiedział.

„Podstawowy czas podczas prac naszej Komisji to było tłumaczenie Mszału Rzymskiego. W tej chwili tłumaczymy formularze mszalne na okres Wielkiego Postu. Zostaną nam jeszcze formularze na Okres Wielkanocny i Okres Zwykły” – dodał przewodniczący Komisji.

Kolejne zebranie planowane jest w dniach 2-4 marca 2020 roku w Warszawie.

 Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wspomaga Konferencję Episkopatu Polski w odpowiedzialności za liturgię i duszpasterstwo liturgiczne zgodnie z zarządzeniami wydawanymi przez Stolicę Apostolską. Komisja m.in. opracowuje przekłady na język polski łacińskich tekstów  liturgicznych, dokonuje korekty wydanych już ksiąg liturgicznych pod względem ich poprawności językowej, układu treści, doboru czytań biblijnych i opracowuje projekty dekretów i instrukcji odnoszących się do celebracji liturgii Mszy św. czy sakramentów. Utrzymuje też kontakty z Diecezjalnymi Komisjami Liturgicznymi, Ośrodkami Apostolstwa Liturgicznego oraz referentami liturgicznymi polskich prowincji instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego oraz udziela wyjaśnień dotyczących liturgii i form pobożności ludowej. Przewodniczącym Komisji jest biskup pomocniczy ze Świdnicy Adam Bałabuch. W ramach Komisji działają dwie Podkomisje: ds. Muzyki Kościelnej i ds. Służby Liturgicznej. Przewodniczącym pierwszej jest bp Piotr Greger, drugiej abp Józef Górzyński.

BP KEP

Zobacz też:
>>Relacja ze spotkania na stronie Komisji
>>Skład Komisji

Spotkanie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, - Warszawa, 5 XI 2019 r.

BRAK KOMENTARZY