Papież do kardiologów: nie wypaczać prawdy, nikogo nie odrzucać

31-08-2016
1219

„Opiekujecie się sercem. Przez wasze ręce przechodzi pulsujące centrum ludzkiego ciała, dlatego wielka jest wasza odpowiedzialność!” – mówił Papież, odwiedzając uczestników Światowego Kongresu Kardiologicznego. Odbywa się on na terenach Targów Rzymskich, położonych na peryferiach Wiecznego Miasta, nieopodal lotniska Fiumicino.

Franciszek przypomniał, że Kościół zawsze podkreślał wielkie znaczenie badań naukowych dla życia i zdrowia ludzi. Rozumie on, że to, co służy dobru osoby, jest zawsze działaniem pochodzącym od Boga.


 

”Natura w całej swej złożoności, a także ludzki umysł, są stworzeniami Boga. Uczony może i powinien badać je, wiedząc, że rozwój nauk filozoficznych i empirycznych oraz kompetencji praktycznych, które służą najsłabszym i chorym, są ważną służbą wpisującą się w Boski projekt. Otwarcie na łaskę Bożą poprzez wiarę nie rani umysłu, ale przeciwnie, popycha go do tego, by iść dalej, by poznawać prawdę szerszą i pożyteczną dla ludzkości” – powiedział Papież.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że „również naukowiec w swoich odkryciach nigdy nie jest neutralny. Niesie on z sobą swoją historię, swój sposób bycia i myślenia”. Dlatego każdy z nas potrzebuje pewnego oczyszczenia, by lepiej widzieć istotę rzeczy. „Nie możemy zaprzeczyć, że wiedza, nawet najbardziej precyzyjna i naukowa, musi postępować zadając pytania i znajdując odpowiedzi dotyczące początku, sensu i celu całej rzeczywistości, w tym też człowieka – powiedział Papież. – Jednak same nauki przyrodnicze i fizyczne nie wystarczają, by zrozumieć tajemnicę, jaką zawiera w sobie każda osoba”.


„Jeśli patrzy się na człowieka w jego całości – pozwólcie mi położyć nacisk na ten temat – można objąć szczególnie intensywnym spojrzeniem najuboższych i najbardziej spychanych na margines, aby również ich dosięgła wasza opieka, jak też pomoc i uwaga ze strony publicznych i prywatnych struktur sanitarnych. Musimy walczyć o to, by nie byli «odrzucani» w tej kulturze odrzucania, jaką się proponuje. Przez waszą cenną działalność przyczyniacie się do leczenia ciała ludzkiego, a równocześnie macie możliwość zweryfikowania, że istnieją prawa wyryte w samej naturze, których nikt nie może wypaczać, ale jedynie «uznawać, stosować i porządkować», aby życie coraz bardziej odpowiadało woli Stwórcy (por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele „Gaudium et spes”, 36). Dlatego ważne jest, aby człowiek nauki, zmierzając się z wielką tajemnicą ludzkiej egzystencji, nigdy nie ulegał pokusie, by tłumić prawdę (por. Rz 1, 18)” – powiedział Ojciec Święty.

Kończąc przemówienie do kardiologów z całego świata Franciszek wyraził uznanie dla ich pracy przypominając, że sam był przez nich leczony. Raz też jeszcze zachęcił ich do walki, by nikt nie był „odrzucany”.

ak/ rv

Powered by WPeMatico