Radość z możliwości wspólnego z papieżem Franciszkiem dziękczynienia za chrzest Polski wyraził dziś w Warszawie abp Stanisław Gądecki. Kard. Dziwisz dodał, że ŚDM to jedna z najlepszych inicjatyw duszpasterskich pontyfikatu Jana Pawła II a kard. Nycz podkreślił, że przygotowanie tego wydarzenia „wymaga ogromnej odpowiedzialności, pokory i jeszcze większej kompetencji”. Biskupi spotkali się dziś w Sekretariacie Episkopatu Polski z partnerami ŚDM, by podziękować im za wspólną pracę.

Abp Gądecki wskazał, że pobyt papieża w naszym kraju z okazji Światowych Dni Młodzieży przypada w bardzo ważnym okresie, jakim jest 1050. rocznica chrztu Polski oraz Jubileuszowy Rok Miłosierdzia.

Wizyta Franciszka na Jasnej Górze uwypukla wątek pielgrzymki papieża do Polski jak i dziękczynienie za chrzest Polski – wskazał metropolita poznański. Dodał, że chrzest Polski nie był prostym przejściem od jednej religii do drugiej – od pogaństwa do chrześcijaństwa – bo kult pogański oznacza kult stworzenia, natomiast chrześcijaństwo oddaje kult boski jedynie Stwórcy. Wraz z chrztem Polski pojawia się potrzeba świadectwa aż do męczeństwa – zwrócił uwagę przewodniczący KEP.

Abp Gądecki zaznaczył, że wydarzenie sprzed 1050 laty oznaczało zarówno początek Kościoła na ziemiach polskich jak i początek narodu polskiego. Przyjęcie chrztu zaowocowało w dziejach wieloma wybitnymi męczennikami i wyznawcami jak o. Maksymilian Kolbe, ks. Jerzy Popiełuszko i s. Faustyna Kowalska

„Jedyną instytucją o nieprzerwanej ciągłości jest Kościół. Podczas zaborów i okupacji nie było państwa polskiego, Kościół natomiast trwał” – przypomniał abp Gądecki. Dodał, że Kościół w Polsce cały czas stara się towarzyszyć człowiekowi, także dziś gdy jedną z głównych pokus jest konsumpcjonizm, który sprawa, że człowiek przestaje interesować się kwestiami ducha.

Przewodniczący KEP podkreślił, że Kościół pozostaje rzecznikiem otwarcia na świat, zaś organizacja Światowych Dni Młodzieży w Polsce świadczy o tym, że Kościół uczestniczy procesie globalizacji miłosierdzia. „Kto wspiera ŚDM, ten przyczynia się do propagowania bardziej miłosiernego oblicza przyszłych pokoleń” – wskazał abp Stanisław Gądecki.

Z kolei bp Artur Miziński podkreślił, że Światowe Dni Młodzieży będą wizytówką Kościoła, narodu i Państwa polskiego. Podczas uroczystości wręczenia dyplomów partnerom wizyty papieża Franciszka w Polsce i Światowych Dni Młodzieży, sekretarz generalny KEP wskazywał, że czas przygotowań do tych wydarzeń został wykorzystany właściwie.

ŚDM i wizyta papieża mają wymiar religijny ale także kulturowy – mówił Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego KEP ds. Wizyty Ojca Świętego w Polsce. Dodał, że lipcowe wydarzenie, za sprawą setek tysięcy młodzieży z całego globu oraz dzięki mediom, będzie wizytówką tutejszego Kościoła i Polski wobec świata.

Kard. Stanisław Dziwisz podkreślił, że Światowe Dni Młodzieży to jedna z najlepszych inicjatyw duszpasterskich pontyfikatu Jana Pawła II a także Kościoła po Soborze Watykańskim II.

Metropolita krakowski dodał, że Jan Paweł II zdawał sobie sprawę z wielkich wyzwań, przed jakimi staje Kościół we współczesnym świecie – wyzwań nie zawsze sprzyjających dziełu ewangelizacji. „Z jednej strony był świadkiem postępującej sekularyzacji, czyli upowszechniania się mentalności i sposobu życia „jak gdyby Bóg nie istniał”, z drugiej strony wiedział, że jedyną odpowiedzią na odwieczne pytanie każdego człowieka i niespokojnego świata jest Jezus Chrystus” – powiedział.

Z tym przekonaniem – podkreślił kard. Dziwisz – Jan Paweł II chciał trafić do młodych, których już na początku pontyfikatu nazwał nadzieją Kościoła i jego nadzieją, a w roku 2000 w Rzymie nazwał ich stróżami poranka, czuwającymi o świcie trzeciego tysiąclecia. Wskazał, że to im chciał ukazać Chrystusa jako fascynującą postać, za którą warto pójść, na której można i trzeba budować gmach życia, jak na skale. Podkreślił, że takie przesłanie dociera do umysłów i serc młodych ludzi podczas każdego Światowego Dnia Młodzieży.

Jak zauważył kard. Dziwisz, genialną cechą ŚDM jest ich metodologia. Odpowiada ona na potrzebę młodych, by przeżywać swoją wiarę we wspólnocie, w radości, w solidarności z innymi. „Dlatego zebrani razem entuzjastycznie odpowiadają na Słowo Boże, w poczuciu przynależności do Kościoła” – wyjaśnił.

Kościół – jak przypomniał kardynał – jest wspólnotą, którą trzeba odkryć i przeżyć. „Trzeba doświadczyć, że ta wspólnota przekracza granice kultur, języków i narodów. Ta wspólnota jednoczy ludzkość naszego niespokojnego świata, ale nie na fundamencie jakiejś ideologii. Fundamentem jest żywa osoba Jezusa Chrystusa. To jest najcenniejsza perła, skarb, dla którego warto wszystko zostawić i która nadaje sens wszystkiemu” – powiedział.

Drugą ważną cechą ŚDM według kard. Dziwisza jest fakt, że młodzi przeżywają ŚDM z papieżem – Piotrem naszych czasów. To pokazuje, że potrzebują wyrazistego autorytetu. „Trzeba podziękować Bogu za św. papieża Jana Pawła II, także za Benedykta XVI i Franciszka, odznaczających się takim duchowym autorytetem. Wszyscy oni stawiali i stawiają przed młodymi wysokie wymagania, mobilizując ich do życia, które ma sens, do uczynienia ze swojego życia daru dla bliźnich i ostatecznie dla Boga” – powiedział.

Jak podkreślił kard. Dziwisz, „młodzi, przyjmując taki program, odmładzają cały Kościół i ewangelizują nie tylko siebie ale i świat”.

Zdaniem metropolity krakowskiego, ŚDM to olbrzymia promocja Krakowa i Polski. „Młodzi poznają nie tylko piękno naszej ziemi, ale także jej duchowy krajobraz. Mamy zgłoszenia prawie z 200 krajów. Młodzi powrócą do swoich domów i będą opowiadać, co przeżyli w Polsce, wielu powróci ponownie do ojczyzny Jana Pawła II” – powiedział.

Kard. Dziwisz dodał, że ŚDM to wielki przywilej i zadanie i „wdzięczność należy się wszystkim, którzy przyłożyli rękę do tego pługa, by wesprzeć i przeprowadzić to wielkie spotkanie kościoła młodych – największe spotkanie w ponad tysiącletniej historii naszego narodu i Kościoła na naszej ziemi”.

– Bardzo wam dziękuję, że przyłożyliście rękę do tego pługa i nie oglądaliście się wstecz – powiedział do partnerów ŚDM kard. Kazimierz Nycz.

Jak dodał, nie jest łatwo zbudować takie wielkie duchowe dzieło, „gdzie wszystko, co jest przygotowaniem, musi się w pewnym momencie schować, a ma pozostać papież, młodzież, piękna liturgia, wydarzenia kulturalne, wielka promocja Polski”. – W takim dziele państwo uczestniczą. To wymaga ogromnej odpowiedzialności, pokory i jeszcze większej kompetencji. Dziękuję w imieniu Episkopatu i Kościoła w Polsce, w imieniu Krakowa – powiedział metropolita warszawski. Podkreślił, że ŚDM to niezwykle ważna, piękna i wspólna sprawa.

W uroczystej gali uczestniczyli prezesi firm, przedstawiciele służb mundurowych, władz miejskich i samorządowych oraz szefowie mediów zaangażowanych w przygotowanie obsługi lipcowego wydarzenia.

Obecni byli m.in. prezesi FCA Poland SA, Orange Poland S.A., Pekao S.A., Poczty Polskiej S.A., PKN Orlen S.A., PZU S.A. a także prezesi PAP i KAI.

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie odbędą się w ostatnim tygodniu lipca – od 26 do 31 – pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

Natomiast w środę, 20 lipca rozpoczną się spotkania w diecezjach poprzedzające wydarzenia centralne Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Dni w Diecezjach potrwają do poniedziałku, 25 lipca.

KAI

BRAK KOMENTARZY