O tym, że misyjność to DNA Kościoła przypomnieli na Jasnej Górze uczestnicy uroczystości wręczenia Medalu „Benemerenti in Opere Evangelizationis” dla osób, wspólnot i instytucji najbardziej zasłużonych dla misyjnego dzieła Kościoła. Wyróżnienia w czterech kategoriach: „za zasługi w dziele misyjnym”, „pomoc modlitewna i duchowa”, „pomoc materialna i finansowa misjom” oraz „informacja medialna” odebrało 15 osób i instytucji. Medal został ustanowiony przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji.

„Jasna Góra łączy nas wszystkich. Maryja jest Matką i Królową Apostołów i wybraliśmy to miejsce, by prosić Ją o gorliwość w ewangelizacji dla wszystkich ochrzczonych, za misjonarki i misjonarzy i o nowe powołania” – mówił bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Misyjnej KEP.

Bp Mazur zwrócił uwagę, że misje są jednym z podstawowych wymiarów chrześcijańskiego powołania, które dotyczy każdego z ochrzczonych. Wyjaśnił, że może być ono realizowane poprzez bezpośredni udział w pracy misyjnej, bądź też jej wspieranie modlitwą, cierpieniem i materialnie. Podkreślił, że wszyscy potrzebujemy duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia. Wskazał też na wielką nadzieję misyjności Kościoła pokładaną w rozwijającym się wolontariacie świeckich w diecezjach, przy zgromadzeniach zakonnych czy fundacjach. „I to, mimo pewnego kryzysu powołanych, jest nadzieja, że w przyszłości, to będą świeccy misjonarze i misjonarki głosić Chrystusa po krańce ziemi” – zauważył przewodniczący Komisji Misyjnej KEP.

Obecnie mamy 39 świeckich na misjach. Wznowiona została działalność Misyjnego Instytutu Laikatu. Instytut ten ma wspomagać kształcenie świeckich misjonarzy w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie oraz ich pobyt na zagranicznych placówkach.

Z kolei bp Leszek Leszkiewicz z Komisji Misyjnej zwrócił uwagę, że powoli uświadamiamy sobie, że i my potrzebujemy misjonarzy, nie w znaczeniu ad gentes, ale potrzebujemy bogactwa świata misyjnego, który może do naszego Kościoła lokalnego wnosić nowe tchnienie, nowe siły. „I to jest piękne w Kościele, że dając, sami otrzymujemy jeszcze więcej” – podkreślił bp Leszkiewcz, który sam jako misjonarz posługiwał przez 5 lat w Ekwadorze.

Kapitula postanowiła, że w 2021 r. Medal dla najbardziej zasłużonych na polu misyjnym przypadnie nestorom misji: o. Tadeuszowi Gruca, werbiście, s. Judycie Janinie Bożek ze Zgromadzenia Misjonarek Świętej Rodziny oraz s. Leokadii Krystynie Popławskiej ze Zgromadzenia Karmelitanek Dzieciątka Jezus.

Medale „Benemerenti in Opere Evangelizationis” Komisji Episkopatu Polski ds. Misji - Jasna Góra, 21 października 2021 r.

W kategorii I „Za zasługi w misyjnym dziele Kościoła” nagrodzeni zostali: Ewa Gawin, o. Mieczysław Tlaga i ks. Stanisław Hoinka.

W kategorii II „Pomoc modlitewna i duchowa” wyróżnieni to: Wiktor Grychnik, Elżbieta Anna Czarnota i s. Samuela Prajsnar.

W kategorii III „Pomoc finansowa i materialna misjom” Kapituła nagrodziła: ks. Mariana Szostaka, ks. Adama Kalinę oraz Fundację Salvatti.pl.

W kategorii IV „Promocja medialna misji” Medal Benemerenti otrzymali: o. Feliks Poćwiardowski, Sekcja Polska Radia Watykańskiego oraz Radio Jasna Góra.

Medal został ustanowiony przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji w 2017 r. w 50. rocznicę istnienia Komisji. Na jego rewersie są słowa zachęty: „Podziel się Chrystusem”.

Galę poprzedziła Msza św. w Kaplicy Matki Bożej. W kazaniu bp Jan Piotrowski, przewodniczący Kapituły Medalu „Benemerenti in Opere Evangelizationis”, misjonarz, były członek Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów i wieloletni dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce

podkreślał, że „powołanie do misji nie jest czymś z przeszłości ani romantycznym wspomnieniem minionych czasów”. Miejmy świadomość, że świat – daleki i bliski – ciągle potrzebuje Bożej łaski i nadziei, mówił.

Zauważył, że „jako chrześcijanie nie jesteśmy bezużytecznymi odpadami ekologicznymi jakie świat widzi w Kościele w wiernych i w duchowieństwie, które trzeba opiłować”: my wiemy jaka jest nasza posługa, jaki jest jej rodzaj i wymagania, i ku czemu zmierzamy: by zgodnie z życzeniem Jezusa być solą ziemi i światłem świata.

Obecnie w 99 krajach posługuje 1883 misjonarek i misjonarzy. W gronie tym są księża fidei donum (diecezjalni), osoby świeckie, siostry zakonne i zakonnicy.

Polscy misjonarze są najliczniej reprezentowani w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach – jest ich tam 756.

Misje są nadal ważnym zadaniem Kościoła, gdyż ciągle jeszcze ponad 5 mld ludzi nie zna Ewangelii.

Mirosława Szymusik/Izabela Tyras Biuro Prasowe @JasnaGóraNews

Fot. Biuro Prasowe @JasnaGóraNews