Pod hasłem „Wzrastaj ze Słowem w Ziemi Świętej” trwają rekolekcje dla księży asystentów diecezjalnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Grupa 31 kapłanów wraz z bp. Piotrem Sawczukiem pielgrzymuje po Ziemi Świętej. Poznawanie Piątej Ewangelii inspiruje do głębszej medytacji nad Słowem Bożym. „Musimy zadbać o to, aby nie przespać swojego kapłaństwa” — powiedział bp Sawczuk.

Wspólne rekolekcje to także okazja do dzielenia doświadczeniem pracy z młodzieżą i wzajemnego wsparcia w projektach duszpasterskich. „Warto dbać o relację z Chrystusem, który modli się o jedność między nami, co ma przełożenie na podejmowane całoroczne projekty i poświęcenie duszpasterskie dla młodych na co dzień” — apelował w homilii ks. dr Andrzej Lubowicki, asystent generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce.

„Rekolekcje to czas, gdy czujemy braterstwo i wzajemnie szukamy dróg dotarcia do drogich podopiecznych” — komentuje ks. Piotr Nowak z Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

„Te rekolekcje to przede wszystkim czas poznawania Boga na nowo, w konkretnej przestrzeni historio-zbawczej, pośród braci, którzy żyją jednym duchem, spalając się dla Niego, obecnego w sercach młodych ludzi, którzy formują się w KSM” — puentuje ks. Maksymilian Pyzik z Archidiecezji Łódzkiej.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży to wspólnota dla osób w wieku 15-30 lat. Wydaje miesięcznik „Wzrastanie” i dzienniki duchowe „Wzrastaj ze Słowem”.

Ks. Kamil Falkowski
Asystent Diecezjalny KSM
Archidiecezji Warszawskiej

Fot. KSM

BRAK KOMENTARZY