W czwartek, 18 listopada, biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski. Powołano m.in. Przewodniczącego Komisji ds. Misji oraz Przewodniczącego Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji.

BP KEP

Publikujemy listę decyzji podjętych podczas 390. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski:

1. Przewodniczący Komisji ds. Misji
bp Jerzy Mazur – koniec 2. kadencji
bp Jan PIOTROWSKI – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję

Przewodniczący Komisji ds. Misji jest jednocześnie Przewodniczącym Krajowej Rady Misyjnej.

2. Przekształcenie Komisji KEP ds. Polonii i Polaków za Granicą w Zespół przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz zatwierdzenie członków i konsultorów Komisji jako członków Zespołu.

3. Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej
bp Wiesław Lechowicz – koniec 2. kadencji
bp Wiesław LECHOWICZ – powołanie na 3. pięcioletnią kadencję

4. Przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży
bp Marek Solarczyk – koniec 1. kadencji
bp Grzegorz SUCHODOLSKI – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję

5. Przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji
abp Grzegorz Ryś – koniec 2. kadencji
bp Artur WAŻNY – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję

6. Przewodniczący Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej
bp Piotr Greger – koniec 1. kadencji
bp Piotr GREGER – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

7. Delegat KEP ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
bp Marek Solarczyk – koniec 1. kadencji
bp Adam BAB – powołanie na 1. pięcioletnią kadencji

8. Delegat KEP ds. Dialogu Katolików i Muzułmanów
bp Henryk Ciereszko – koniec 1. kadencji
bp Henryk CIERESZKO – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

9. Asystent Kościelny Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”
bp Andrzej SIEMIENIEWSKI – powołanie na pięcioletnią kadencję

10. Krajowy Asystent Kościelny Akcji Katolickiej w Polsce
bp Mirosław Milewski – koniec 1. kadencji
bp Marek MENDYK – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję

11. Skład Komisji Duszpasterstwa
Członkowie:
abp Wiktor SKWORC
bp Jacek KICIŃSKI
bp Wojciech OSIAL
bp Marek SOLARCZYK
bp Szymon STUŁKOWSKI
bp Wiesław ŚMIGIEL

Konsultorzy:
ks. dr Maciej BĘDZIŃSKI (diecezja radomska)
o. dr hab. Jerzy BRUSIŁO OFMConv. (Prowincja krakowska Braci Mniejszych Konwentualnych)
ks. prof. dr hab. Marek CHMIELEWSKI (diecezja radomska)
ks. dr Roman CHROMY (archidiecezja katowicka)
ks. prof. dr hab. Stanisław DYK (diecezja kielecka)
ks. dr Krzysztof MIELNICKI (diecezja drohiczyńska)
ks. mgr lic. Waldemar MUSIOŁ (diecezja opolska)
ks. dr Krzysztof ORA (diecezja świdnicka)
ks. dr Krystian PIECHACZEK (diecezja gliwicka)
ks. dr Eugeniusz PLOCH (diecezja opolska)
ks. prof. dr hab. Wiesław PRZYGODA (diecezja radomska)
ks. dr Robert SADLAK (diecezja opolska)
Marcin GOMUŁKA (kanał Początek Wieczności)
Monika GOMUŁKA (kanał Początek Wieczności)
prof. dr hab. Krzysztof OŻÓG (Pracownia Historii Polski Średniowiecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)
dr hab. Wioletta SZYMCZAK, prof. KUL (Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)
prof. dr hab. Zbigniew TRYBUŁA (Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk)

12. Skład Rady Prawnej
Członkowie:
abp Andrzej DZIĘGA
abp Eugeniusz POPOWICZ
bp Tadeusz BRONAKOWSKI
bp Tadeusz LITYŃSKI
bp Krzysztof NITKIEWICZ
bp Piotr SAWCZUK
bp Krzysztof WĘTKOWSKI
bp nominat Jan GLAPIAK

Konsultorzy:
ks. dr Adam KAŁDUŃSKI (diecezja pelplińska) – sekretarz
ks. dr Witold ADAMCZEWSKI SJ (Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Księży Jezuitów)
ks. dr hab. Leszek ADAMOWICZ (archidiecezja lubelska)
o. prof. dr hab. Wiesław BAR OFMConv. (Prowincja krakowska Braci Mniejszych Konwentualnych)
ks. dr Tomasz GIERAŁTOWSKI (archidiecezja białostocka)
ks. prof. dr hab. Piotr KROCZEK (diecezja bielsko-żywiecka)
ks. dr hab. Piotr MAJER, prof. UPJPII (archidiecezja krakowska)
ks. prof. dr hab. Tomasz ROZKRUT (diecezja tarnowska)
o. dr hab. Marek SAJ CSsR, prof. UKSW (Prowincja Warszawska oo. Redemtorystów)
ks. dr Jan SŁOWIŃSKI (archidiecezja poznańska)
ks. dr hab. Tadeusz STANISŁAWSKI, prof. UZ (diecezja zielonogórsko-gorzowska)
ks. dr hab. Piotr STANISZ, prof. KUL (archidiecezja przemyska)
ks. dr hab. Piotr STECZKOWSKI, prof. UR (diecezja rzeszowska)
ks. prof. dr hab. Lucjan ŚWITO (archidiecezja warmińska)
ks. dr Zbigniew TRACZ (archidiecezja łódzka)
ks. dr hab. Dariusz WALENCIK, prof. UO (archidiecezja katowicka)
s. dr Katarzyna WIĘCEK FMA (Inspektoria Warszawska ss. Salezjanek)

13. Członkowie Rady ds. Społecznych
W miejsce bp. Jana Tyrawy:
bp Jacek GRZYBOWSKI
bp Andrzej PRZYBYLSKI
bp Piotr TURZYŃSKI
bp Zbigniew ZIELIŃSKI

14. Powołanie Zespołu „Laudato si” w ramach Radzie ds. Społecznych
Przewodniczący:
bp Tadeusz LITYŃSKI

Konsultorzy:
ks. mgr lic. Zbigniew KUCHARSKI (diecezja zielonogórsko-gorzowska) – Sekretarz
ks. dr hab. Witold OSTAFIŃSKI (archidiecezja przemyska)
Sławomir ADAMIEC (dyrektor generalny Ministerstwa Edukacji i Nauki, członek Zakonu rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie)
Marian BABIUCH (prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych)
dr inż. Izabela DYMITRYSZYN (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Sławomir MAZUREK (dyrektor Banku Ochrony Środowiska, członek Ruchu Światło-Życie i KSM)
mgr inż. Artur MICHALSKI (ekspert w dziedzinie ochrony środowiska)
dr hab. Barbara STRZAŁKOWSKA, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

15. Członkowie Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja
W miejsce abp. Andrzeja Dzięgi i abp. Mariana Gołębiewskiego:
bp Tadeusz LITYŃSKI
bp Marek SOLARCZYK

16. Konsultor Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek
o. Jacek GNIADEK SVD (Prowincja Polska Misjonarzy Werbistów)

17. Członek Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych
prof. dr hab. Piotr RIESKE

18. Duszpasterz Krajowy Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego
ks. Mariusz Sobkowiak – koniec 1. kadencji
ks. Mariusz SOBKOWIAK (archidiecezja wrocławska) – zatwierdzenie wyboru na 2. trzyletnią kadencję

19. Duszpasterz Krajowy Więziennictwa
ks. Adam Jabłoński – koniec 1. kadencji
ks. Adam JABŁOŃSKI (diecezja łomżyńska) – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

20. Rada Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 8. kadencji
kard. Kazimierz NYCZ
abp Wojciech POLAK
abp Marek JĘDRASZEWSKI
bp Marek MENDYK
o. prof. dr hab. Jarosław KUPCZAK OP (Prowincja Polska oo. Dominikanów)
ks. Henryk ZIELIŃSKI (diecezja warszawsko-praska)
Paweł KACPRZYK (Prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach)
Joanna KRUPSKA
Piotr GAWEŁ
dr hab. Paweł SKIBIŃSKI

21. Zarząd Fundacji Opoka
Michał Bruszewski – odwołanie
Jowita RUSIECKA (Warszawa) – powołanie do końca trwania kadencji Zarządu

22. Kandydat na Rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji
ks. Bogusław Brzyś – koniec 2. kadencji.
ks. Bogusław BRZYŚ (diecezja tarnowska) – zatwierdzenie na 3. trzyletnią kadencję

23. Zastępca Dyrektora Caritas Polska
W miejsce ks. Pawła Dzierzkowskiego:
Małgorzata JAROSZ-JARSZEWSKA – nihil obstat

24. Dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży
W miejsce ks. Mariusza Wilka:
ks. Tomasz KOPRIANIUK (diecezja siedlecka) – powołanie