W sobotę 8 lipca na Jasnej Górze rozpocznie się XXVI Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja. W niedzielę Eucharystii o godz. 11.00 będzie przewodniczył abp Jan Romeo Pawłowski, delegat ds. nuncjatur w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej.

Modlitewne spotkanie Rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze rozpocznie Msza św. o godz. 18.00 pod przewodnictwem bp. Stanisława Napierały, biskupa seniora diecezji kaliskiej. Następnie będzie miała miejsce modlitwa różańcowa i Apel Jasnogórski.

Centralnym punktem dwudniowej pielgrzymki będzie niedzielna Eucharystia, która rozpocznie się o godz. 11:00 pod przewodnictwem abp. Jana Romeo Pawłowskiego, delegata ds. nuncjatur w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. Na zakończenie Mszy Świętej udzieli on wszystkim papieskiego błogosławieństwa wraz z odpustem zupełnym pod zwykłymi warunkami.

Tegorocznej pielgrzymce towarzyszy hasło trwającego roku duszpasterskiego „Idźcie i Głoście”.  – Idziemy z gorącymi sercami, by wyrazić Jej miłość, dziękować, słuchać i prosić za każdego z nas: za rodziny, najbliższych, Kościół i Ojczyznę. Zanosimy wszystkie troski i radości – podkreśla dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk CSsR.

Pielgrzymka będzie transmitowana przez Radio Maryja i Telewizję Trwam.

***
DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ

PENITENCJARIA APOSTOLSKA
Prot. N. 984/17/I

Dekret

Penitencjaria Apostolska, mocą nadzwyczajnej władzy, udzielonej jej przez Ojca Świętego Franciszka, z Bożej Opatrzności Papieża, łaskawie upoważnia Najdostojniejszego i Najczcigodniejszego Jana Romeo Pawłowskiego, Nuncjusza Apostolskiego, Delegata ds. Nuncjatur, aby przybyłym dnia 9 lipca do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie z pielgrzymką Rodziny Radia Maryja, prowadzonego przez Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela w Toruniu, udzielił na zakończenie Mszy Świętej wszystkim biskupom, kapłanom, diakonom, osobom życia konsekrowanego i wiernym świeckim, którzy prawdziwie podejmując pokutę i czyny miłości, będą w niej uczestniczyć, papieskiego błogosławieństwa wraz z odpustem zupełnym pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego).

Wierni, którzy pobożnie przyjmą papieskie błogosławieństwo, nawet jeśli z uzasadnionych przyczyn nie będą mogli uczestniczyć fizycznie w świętych obrzędach, ale podczas ich sprawowania będą się łączyć z nimi duchowo za pośrednictwem przekazu telewizyjnego lub radiowego, również mogą uzyskać odpust zupełny po spełnieniu wymaganych prawem warunków.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

Datowane w Rzymie, z akt Penitencjarii Apostolskiej, dnia 3 lipca Roku Pańskiego 2017

Ks. Kard. Mauro Piacenza, Penitencjarz Większy
Ks. Prałat Krzysztof Nykiel, Regens

 

www.radiomaryja.pl/ BP KEP

Zdjęcie ilustracyjne: Mazur/BP KEP