W Kalwarii Zebrzydowskiej, 12 czerwca zakończyło się dwudniowe zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Głównymi tematami obrad były: beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej, wizyta „ad limina Apostolorum”, duszpasterstwo po pandemii i formacja kapłańska.  Biskupi podjęli też decyzję o zniesieniu dyspens od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. W piątek w Krakowie ponowili Akt poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

„Nieprzypadkowo jesteśmy w tym miejscu” – mówił podczas konferencji prasowej podsumowującej obrady sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Miziński. „Chcieliśmy dziękować Bogu i prosić, aby Jego serce dalej królowało. Prosiliśmy przez wstawiennictwo Matki Bożej Kalwaryjskiej, które jest skuteczne i bardzo potrzebne” – podkreślił, nawiązując do ponowienia przez biskupów Aktu poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Uroczystości miały miejsce 11 czerwca podczas Mszy św. w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie.

Podczas spotkania z dziennikarzami na zakończenie zebrania plenarnego przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki przybliżył temat zbliżającej się wizyty „ad limina Apostolorum” w październiku tego roku. Episkopat Polski odbędzie ją w czterech grupach. Każda z nich spotka się z papieżem Franciszkiem. Abp Gądecki wyraził radość z tego spotkania. Przypomniał też, że wydarzenia takie odbywają się zwykle co 5 lat, a tym razem do wizyty dojdzie po 7 latach. Przewodniczący Episkopatu powiedział też, że jednym z tematów obrad był zapowiedziany przez Franciszka synod biskupów z całego świata, który rozpocznie prace w październiku. Nowością jest podzielenie go na kilka etapów. Będzie on najpierw odbywał się w każdej diecezji, w każdym kraju i na każdym kontynencie. Otwarcie synodu nastąpi 9 października br. w Rzymie przez Franciszka, a 17 października w każdej diecezji na świecie przez lokalnego biskupa.

 

O wyzwaniach duszpasterskich po zakończeniu pandemii mówił po zakończeniu obrad bp Andrzej Czaja, nowy przewodniczący Komisji Duszpasterstwa.  „Wiele rzeczy będzie trzeba zacząć od nowa” – podkreślił. Wskazując na cztery źródła, jakimi są: prawda objawiona, stawianie Jezusa w centrum życia, rodzina oraz tożsamość katolicka otwarta na świat, „który jest nam zadany”.  „Patrzymy w przyszłość w kategoriach szansy” – powiedział bp Czaja, podsumowując obrady biskupów.

 

Kolejnym tematem zebrania były kwestie formacji kapłańskiej. „Po długim czasie pracy wielu gremiów Kongregacja ds. Duchowieństwa zatwierdziła dokument dotyczący zasad formacji kandydatów do kapłaństwa w Polsce” – powiedział podczas spotkania z dziennikarzami bp Damian Bryl, który w ramach Komisji ds. Duchowieństwa KEP kierował pracami nad dokumentem pt. „Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia”. Wejdzie on w życie 1 października.

 

Zebranie plenarne zakończyło się w sobotę po południu. Po obradach biskupi wydali komunikat.

BP KEP

Konferencja prasowa po zakończeniu obrad (wideo):

Zdjęcia z konferencji prasowej po zakończeniu obrad:

Konferencja Prasowa - 389. Zebranie Plenarne KEP - 11 czerwca 2021 r.

Zdjęcia z porannej Mszy Świętej:

Kalwaria Zebrzydowska - Msza Święta, 12 czerwca 2021 r. - 389. ZP KEP

Więcej zdjęć: https://www.flickr.com/photos/episkopatnews/albums/

Zobacz też:
>>Komunikat po obradach
>>Abp Jędraszewski w Kalwarii Zebrzydowskiej o wspólnocie Serc Jezusa i Maryi
>>Podsumowanie pierwszego dnia obrad biskupów
>>Bazylika NSPJ w Krakowie – miejsce ponowienia Aktu Poświęcenia Narodu Polskiego Sercu Jezusa
>>Kalwaria Zebrzydowska – miejsce obrad biskupów