W niedzielę 17 października odbędzie się otwarcie procesu synodalnego na poziomie diecezjalnym. Z tej okazji w katowickiej katedrze o godz 12 abp Wiktor Skworc będzie przewodniczył uroczystej Mszy św. 

Przypominamy Księżom proboszczom o oddelegowaniu w tym dniu do katedry trzech przedstawicieli parafialnej rady duszpasterskiej oraz o zaproszeniu na tą uroczystość przedstawicieli ruchów, wspólnot i katolickich stowarzyszeń działających przy parafii. Reprezentantom wiernych archidiecezji katowickiej będą towarzyszyć Księża dziekani.

Fazę diecezjalną Synodu Biskupów będzie moderował zespół powołany przez Metropolitę Katowickiego. Zespół będzie na bieżąco przekazywał duszpasterzom i wiernym archidiecezji informacje o przedmiocie, metodologii, strukturze i wydarzeniach procesu synodalnego. Przypominamy przy tej okazji, że w każdej parafii istnieją dwie struktury o charakterze synodalnym. Są nimi parafialna rada duszpasterska i parafialna rada ekonomiczna; gremia te powinny uczestniczyć zarówno w rozeznawaniu potrzeb duchowych i materialnych wiernych, jak i w planowaniu i realizacji działań duszpasterskich oraz gospodarczo-ekonomicznych. Funkcję doradczą mogą także pełnić osoby życia konsekrowanego (jeśli posługują na terenie parafii), animatorzy wspólnot parafialnych oraz wierni zaangażowani na różnych polach życia parafialnego, według ich charyzmatów, zdolności i kompetencji (nierzadko zawodowych). Ojciec święty zwraca także duszpasterzom uwagę na wsłuchiwanie się w głos osób, które z różnych powodów znalazły się na marginesie życia kościelnego i społecznego.

Synod Biskupów na poziomie diecezjalnym zakończy się w kwietniu przyszłego roku.

 

archidiecezjakatowicka.pl
fot. Biuro Prasowe Archidiecezji Katowickiej