Zwolnienie sekretarza generalnego KEP z obowiązku rezydencji

28-08-2014

Sekretarz generalny Episkopatu Polski może wypełniać swe zadania bez konieczności rezydencji w archidiecezji lubelskiej oraz pełnienia zadań biskupa pomocniczego tej diecezji. Te informacje przekazał w komunikacie abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce.

1140

Każdy biskup na podstawie norm prawa kanonicznego ma obowiązek przebywania w diecezji. Bp Artur Miziński został wybrany na sekretarza generalnego Episkopatu w czerwcu br. Dotąd pełnił funkcję biskupa pomocniczego w Lublinie. Ze względu na nowe zadania, jakie powierzyła mu Konferencja Biskupów, Stolica Apostolska zwolniła go z dotychczasowych obowiązków.

Zwolnienie dotyczy obowiązku przebywania na terenie diecezji i pełnienia funkcji biskupa pomocniczego. Watykan wydał je na czas pełnienia przez bp. Artura Mizińskiego urzędu sekretarza generalnego. Jednocześnie Stolica Apostolska zaznaczyła, że obecny sekretarz generalny zachowuje tytuł biskupa pomocniczego archidiecezji lubelskiej.

Stosowne normy mówiące o rezydencji i pełnieniu przez niego zadań w diecezji zawarte są w drugim rozdziale Kodeksu Prawa Kanonicznego. Kanon 401 KPK mówi, że „biskup pomocniczy, ma obowiązek przebywania w diecezji, której – oprócz wykonywania jakiegoś urzędu poza diecezją oraz wakacji, nie przekraczających jednego miesiąca – nie powinni opuszczać, chyba że na krótki czas”.

Biskup Artur Miziński przejął 14 lipca br. urząd sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski z rąk abp. Wojciecha Polaka. Obecny metropolita gnieźnieński i prymas Polski pełnił funkcję sekretarza KEP przez dwa i pół roku (2012-2014).

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej