Życzenia Prezydium KEP dla nowo zaprzysiężonego rządu

16-11-2015
0
2444

Warszawa, 16 listopada 2015

Szanowna Pani Premier,

z okazji powołania na urząd Prezesa Rady Ministrów oraz zaprzysiężenia nowego Rządu, w imieniu Kościoła katolickiego w Polsce, chcielibyśmy złożyć gratulacje i życzenia.

Bardziej niż kiedykolwiek nasz Naród potrzebuje jedności, życzymy więc, aby poprzez mądre i roztropne decyzje budować wspólnotę pomiędzy różnymi środowiskami i grupami społecznymi, bez wykluczania kogokolwiek, zawsze jednak bazując na prawdzie, a nie na kalkulacjach wizerunkowych. Polska silna to Polska zjednoczona wokół tych samych wartości, które od 1050 lat kształtują ducha Narodu, a które pozwoliły nam przetrwać najtrudniejsze chwile.

Nasza Ojczyzna potrzebuje dziś silnej rodziny, bo ona jest podstawą rozwoju społeczeństwa i podstawą dobrobytu Polaków. Życzymy wytrwałości i odwagi w promowaniu wartości życia i rodziny oraz w podejmowaniu takich decyzji, które przełożą się na poprawę sytuacji materialnej konkretnych rodzin, zwłaszcza wielodzietnych.

Polska potrzebuje rządzących, którzy ofiarnie, rzetelnie i z oddaniem zaopiekują się najsłabszymi, chorymi i odrzuconymi, ponieważ każdy człowiek jest ważny, a bezinteresowna troska o niego jest miarą naszego człowieczeństwa. Życzymy więc wrażliwego serca, które zawsze wsłuchuje się w głos społeczeństwa i nigdy nie pozostaje obojętne. Życzymy, aby priorytetem działań rządu była służba dla dobra Ojczyzny i pomyślności wszystkich jej Obywateli.

Polska potrzebuje ludzi sumienia, aby doraźne interesy i partykularne korzyści jednostek czy grup wpływu – tak na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej – nie były kryterium stanowienia prawa.

Za wstawiennictwem Pani Jasnogórskiej, Królowej Polski, kierujemy do Boga modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.

Z pasterskim błogosławieństwem,

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP

 + Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Łódzki
Zastępca Przewodniczącego KEP

 + Artur Miziński
Sekretarz Generalny KEP

 ________________________________________

Szanowna Pani
Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów

BRAK KOMENTARZY