Liban mierzy się z największym od 150 lat kryzysem gospodarczym i migracyjnym, wielu ludzi nie stać na żywność, leczenie czy edukację. Cena żywności wzrosła o 400 %, a wartość otrzymywanej pensji zmniejszyła się 14 razy. Bezrobocie sięga ponad 50 %. Kraj ten zmaga się z notorycznym brakiem prądu, lekarstw i paliwa – podkreślił abp Stanisław Gądecki we wprowadzeniu do Mszy Świętej z okazji XIII Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Eucharystię wraz z Metropolitą Poznańskim koncelebrował i homilię wygłosił abp Georges Bacouni, melchicki arcybiskup Bejrutu i Dżubajl (Jbeil).

14 listopada po raz trzynasty obchodzony jest w Polsce Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Został on ustanowiony decyzją Konferencji Episkopatu Polski w 2008 roku. Przypada w każdą drugą niedzielę listopada, a jego organizatorem jest Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Krajem, na który PKWP chce zwrócić szczególną uwagę w tegorocznych obchodach, jest Liban.

Archidiecezja Poznańska/BP KEP

Publikujemy pełną treść wprowadzenia do Mszy Świętej:

Wprowadzenie do Mszy Świętej na XIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym (Katedra Poznańska – 14.11.2021)

W drugą niedzielę listopada – oprócz Dnia Ubogich – Kościół obchodzi także XIII już Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Na uderzającą zbieżność między Dniem Ubogich a Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym wskazał nam w Asyżu przed dwoma dniami papież Franciszek. Papież podkreślił tam ewangelijne znaczenie przyjęcia i akceptacji: „Tam, gdzie jest prawdziwe poczucie braterstwa, tam jest również szczere doświadczenie gościnności. Gdzie natomiast jest strach przed drugim, pogarda dla jego życia, tam rodzi się odrzucenie”.

W tym roku Dzień Solidarności przeżywany pod hasłem „Solidarni z Libanem”. Liban bowiem mierzy się w tym czasie z kryzysem gospodarczym i migracyjnym; wielu ludzi nie stać na żywność, leczenie czy edukację. Dla 77 % libańskich rodzin brakuje pieniędzy na wyżywienie, a 60 % pożycza pieniądze albo kupuje na kredyt. Cena żywności wzrosła o 400 % (dane UNICEF). Wartość otrzymywanej pensji zmniejszyła się 14 razy a bezrobocie sięga ponad 50 %. Kraj zmaga się z notorycznym brakiem prądu, lekarstw i paliwa. Jest to największy kryzys gospodarczy od 150 lat.

Liban liczy sobie ok. 7 mln mieszkańców na co nałożył się – trwający od 2011 roku – kryzys migracyjny; w tym kraju pojawiło się ok. 1,5 miliona uchodźców z Syrii, w większości muzułmanów.

Aby nam uświadomić rozmiar tej humanitarnej katastrofy – na zaproszenie sekcji polskiej „Pomocy Kościołowi w Potrzebie” – przybył dzisiaj do Poznania abp Georges Bacouni, katolicki arcybiskup Kościoła grecko-melchickiego Bejrutu i Byblos w Libanie, aby wezwać nas do pomocy Libanowi przez nasze modlitwy, ofiary oraz informowanie o sytuacji w tym kraju.

Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański