Ojciec Święty Franciszek udzielił pasterskiego błogosławieństwa uczestnikom uroczystości Zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce Świętemu Józefowi, która miała miejsce w Kaliszu 7 października 2021 r. „Dziękując duchowieństwu i wiernym w Polsce za szlachetną inicjatywę zawierzenia Narodu i Kościoła św. Józefowi, wszystkim, którzy dokonają tego aktu, życzę nieustannego wzrastania w świętości i w łasce, i z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa” – napisał Papież w liście przesłanym na ręce przewodniczącego polskiego Episkopatu.

Publikujemy pełny tekst listu:

Jego Ekscelencja
Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Łączę się duchowo z Tobą, Bracie, z Biskupem Kaliskim i wszystkimi Biskupami, Kapłanami i Wiernymi Kościoła w Polsce, którzy w narodowym Sanktuarium w Kaliszu uczestniczą w uroczystym Akcie Zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce Świętemu Józefowi.

Ogłaszając w Kościele powszechnym Rok poświęcony oblubieńcowi Maryi i Opiekunowi Syna Bożego, zachęciłem cały Lud Boży do modlitwy przez jego wstawiennictwo, do naśladowania jego cnót i jego zaangażowania (por. List apos. Patris corde, 7). W czasie, jaki obecnie przeżywa Kościół i świat, pragnę ponownie skierować do Narodu polskiego biblijne wezwanie: „Udajcie się do Józefa i, co on wam powie, czyńcie” (Rdz 41,55). Oblubieniec Maryi, który jest łącznikiem tej starotestamentowej historii z tajemnicą wcielenia Mesjasza, jako mąż sprawiedliwy i posłuszny, uczy postawy słuchania Słowa Boga, które objawia Jego zbawcze plany i zaprasza do ufnej współpracy w ich realizacji. Św. Józef, wierny otrzymanemu od Boga powołaniu i misji, nieustannie stoi na straży małżeństwa, rodziny i życia. Stale uczy, że uznanie prymatu Stwórcy jest zaproszeniem Go do swojego życia, do swojej rodziny, społeczeństwa, narodu.

Dziękując duchowieństwu i wiernym w Polsce za szlachetną inicjatywę zawierzenia Narodu i Kościoła św. Józefowi, wszystkim, którzy dokonają tego aktu, życzę nieustannego wzrastania w świętości i w łasce, i z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa.

Lateran, 2 października 2021 r.

Franciszek

BRAK KOMENTARZY