Bp Roman Marcinkowski przechodzi na emeryturę

13-04-2017
4874

Gorliwy duszpasterz i katecheta,  duchowy opiekun Legionu Maryi w Polsce bp Roman Marcinkowski 13 kwietnia br., w 32. rocznicę sakry biskupiej, przechodzi na emeryturę.

W lutym tego roku biskup pomocniczy diecezji płockiej Roman Marcinkowski ukończył 75 lat i osiągnął wiek emerytalny. Ojciec Święty Franciszek 13 kwietnia przyjął jego rezygnację.

Podczas 32-letniej posługi biskupiej bp Roman Marcinkowski udzielił sakramentu bierzmowania ponad 210 tys. osobom i poprowadził ponad 20 serii rekolekcji dla kapłanów w różnych diecezjach. Zgodnie ze swoją dewizą biskupią, by idąc, nauczać (Euntes docete), w sposób szczególny angażował się w prace dotyczące katechezy w diecezji i na terenie Polski oraz w duszpasterstwo rodzin. Koordynował m.in. opracowanie „Katechizmu Płockiego”, zbierającego prawie 300 katechez, które pomagały wiernym w zrozumieniu treści Katechizmu Kościoła Katolickiego.

W Konferencji Episkopatu bp Roman Marcinkowski od wielu lat jest opiekunem Legionu Maryi w Polsce oraz członkiem Komisji Wychowania Katolickiego.

Przechodzący na emeryturę bp Roman Adam Marcinkowski urodził się 28 lutego 1942 r. w Szczutowie na Mazowszu. W 1965 r. ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku. Jego kolegą z roku był m.in. biskup toruński Andrzej Suski. 13 czerwca 1965 r. obecny biskup Marcinkowski przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Piotra Dudźca. W latach 1965-69 pracował jako wikariusz w Imielnicy, następnie w Ciechanowie, w Pałukach, Bodzanowie i w parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku.

W 1974 r. ukończył specjalizację katechetyczną na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej, gdzie w 1976 r. uzyskał magisterium. W latach 1974-80 r. był diecezjalnym wizytatorem religii. W latach 1974-85 pracował również jako diecezjalny duszpasterz rodzin. Od roku 1980 do 1991 był dyrektorem Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Płocku. Od roku 1990 pełni funkcję prepozytora Kapituły Katedralnej Płockiej.

28 lutego 1985 r. został mianowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II biskupem pomocniczym diecezji płockiej i biskupem tytularnym Bulla Regia. Sakrę biskupią przyjął 13 kwietnia 1985 r. w Bazylice Katedralnej w Płocku z rąk ówczesnego prymasa Polski kard. Józefa Glempa.

Jako biskup kontynuował prace związane z katechezą, duszpasterstwem dzieci i młodzieży oraz duszpasterstwem rodzin.

BPKEP

Zobacz też:
>>Wstęp do Katechizmu Płockiego
>>Żeby jak najwięcej zostawało w sercach – rozmowa z bp. Marcinkowskim
>>Komunikat Nuncjatury Apostolskiej
>>Galeria zdjęć

>>Posłuchaj:
https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2017/04/bp_marcinkowski_01.mp3
https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2017/04/bp_marcinkowski_13tki.mp3