Bp Wiesław Lechowicz 10 lipca przewodniczył ceremonii obłóczyn i przyjęcia do nowicjatu postulantek ze Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej w imieniu Kościoła i Zgromadzenia wręczył siostrom ich nowy strój zakonny oraz Konstytucje.

Bp Lechowicz podczas Nieszporów skierował do nowo obleczonych Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej słowo, w którym wyjaśniał znaczenie szaty – habitu, jaki otrzymały. Nawiązując do historii Eliasza i Elizeusza, zwrócił uwagę, że zewnętrzny wymiar habitu zawsze będzie ustępował jego wewnętrznemu znaczeniu. Jak mówił, podobnie jak w życiu Elizeusza, który odziedziczył po Eliaszu nie tylko płaszcz, ale i „dwie części jego ducha”, tak i w życiu misjonarki piękno zewnętrzne musi mieć zawsze swoje źródło w Duchu Świętym, modlitwie, w zawierzeniu Matce Bożej i patronom, a także w duchowości Zgromadzenia przekazanej przez Ojca Założyciela.

Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej znajduje się w Poznaniu-Morasku. Siostry modlą się w intencji całej Polonii świata. W tym miejscu też wszystkie siostry rozpoczynają swoje życie zakonne, przechodząc przez poszczególne etapy formacji. Zgodnie z charyzmatem ich założyciela Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego SChr specjalnym zadaniem sióstr jest duchowa i duszpasterska opieka nad Polakami mieszkającymi poza granicami naszej Ojczyzny. Obecnie siostry misjonarki pracują na placówkach w Polsce oraz na blisko 40 placówkach zagranicznych: w Australii, Belgii, na Białorusi, w Brazylii, w Grecji, Islandii, Kanadzie, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

www.emigracja.episkopat.pl/ BP KEP

Galeria zdjęć:
Morasko, Przyjęcie do nowicjatu, VII 2020

BRAK KOMENTARZY