Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

„Rodzina Polonijna wobec aktualnej sytuacji pandemii/lockdownu” to temat  Kongresu Rodzin Polonijnych, który odbył się w dniach 20-21 listopada w formie online. W Kongresie wzięło udział około 300 osób z 21 krajów. Organizatorami Kongresu była Polonijna Rada Rodziny przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz Fundacja Pomoc Rodzinie.

Jak podkreślił bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, czas pandemii ujawnił wiele trudności we wzajemnych relacjach, wyzwolił wiele lęków dlatego poszczególne sesje i warsztaty Kongresu poświęcone były relacjom w małżeństwie i rodzinie w tym trudnym czasie, wychowaniu i edukacji dzieci i młodzieży, kondycji zdrowotnej oraz przeciwdziałaniu niepożądanym konsekwencjom pandemii. Był też czas na świadectwa małżeństw i rodzin, rozmowy, dyskusje oraz na wspólną modlitwę. „Jeżeli tych wszystkich spraw, które leżą nam na sercu, nie zawierzymy Panu Bogu, to istnieje ryzyko, że sami sobie z naszymi problemami nie poradzimy” – powiedział bp Lechowicz.

Pierwszy dzień Kongresu miał charakter bardziej teoretyczny i tworzyły go wystąpienia ekspertów, świadectwa i dyskusje w których zastanawiano się nad kondycją rodzin polonijnych oraz możliwościami wychodzenie z kryzysu.

W sesji przedpołudniowej uczestnicy wysłuchali m.in. prelekcji prof. Marii Ryś (UKSW), która mówiła o relacjach w  małżeńskie i rodzinne w trudnym czasie pandemii od strony psychologicznej, szczególnie o wpływie pandemii, a zwłaszcza lockdownu, na relacje w małżeństwach. Podkreśliła, że „wiele rodzin zaczęło przeżywać bardzo poważne trudności, nie do końca znając swoich najbliższych, z którymi tak naprawdę mieli dotąd bardzo pobieżny kontakt. Ale są i tacy, którzy w tym czasie przewartościowali swoje życie. Np. w przypadku mężów, ojców pojawiło się pragnienie bycia wsparciem. Jest to więc bardzo wielka szansa, aby obudzić olbrzyma! Olbrzyma – ojca, męża. Szansa, aby wyskoczyć z kolein, w których rodziny przez wiele, wiele lat funkcjonowały”.

Następnie ks. dr hab. Robert Skrzypczak (prof. AKW) przedstawił w swoim wystąpieniu wpływ pandemii na kondycję rodziny. Pokazał także, że „pandemia stała się okazją do wprowadzania pewnych zmian społecznych lub zadziałała jako katalizator tego, co można było zaobserwować już wcześniej. Oznacza to, że wykorzystano chwilę sposobną do tego, żeby wprowadzić jak najwięcej zmian legislacyjnych, a także na poziomie oddziaływania edukacyjnego czy terapeutycznego”. Wymienił w tym kontekście rozpowszechnianie i ułatwianie aborcji, przyśpieszenie legalizacji eutanazji, a także lawinowo narastający problem zaburzeń psychicznych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Jego zdaniem jest to przede wszystkim efekt lęku, co przekłada się na problem, który specjaliści nazywają „pandemią psychicznych zaburzeń”.

„Czas trudny – czas niezwykły. Szanse rodziny wobec niespodziewanych wyzwań” – to temat wystąpienia prof. Ryszarda Zajączkowskiego (KUL), który starał się pokazać czas trudny pandemii jako szansę dla rozwoju rodziny. „Żyjemy w czasach wyjątkowych, których konsekwencje są nieznane. Siła i nadzieja bierze się jednak z trwania przy prawdzie, prawu naturalnym, niepoddawaniu się negatywnym myślom czy  fałszywym paradygmatom przykładanym do rzeczywistości. Istotne jest też stopniowe oswajanie lęków, a nade wszystko pielęgnowanie Dobrej  Nowiny o tym, że nie umieramy; nie doznajemy życiowej porażki, jeśli trwamy przy Chrystusie. Niezastąpioną rolę w kultywowaniu istotnych wartości i właściwego myślenia ma rodzina, która jest obszarem traditio, czyli przekazu tego co decyduje o trwaniu kolejnych pokoleń” – podkreślał w swoim wystąpieniu prelegent.

W Sesji popołudniowej Kongresu omawiano kondycję zdrowotną w czasie pandemii, a także poruszono tematy zadań wychowawczych w czasie lockdownu. O problemie „smartfonowego dzieciństwa” w pandemii mówiła mgr Małgorzata Więczkowska (Edukacja Medialna). Kwestię metod wspomagania rodziny przez szkołę w procesie edukacji domowej wyjaśnił dr Andrzej Mazan (Kolegium św. Rodziny). Wsparcie duchowe rodzin w czasie pandemii przedstawił w swoim wystąpieniu ks. dr hab. Andrzej Pryba, (prof. UAM).

Wieczorem odbył się Wieczór artystyczny przygotowany przez rodziny z Włoch i Polski zakończony zawierzeniem rodzin św. Józefowi.

Na niedziele – drugi dzień Kongresu, w godzinach popołudniowych zaplanowano część praktyczną składającą się z 12 warsztatów i dyskusji w grupach tematycznych, dotyczących przeciwdziałania niepożądanym konsekwencjom pandemii. Wśród tematów znalazły się m.in. zagadnienia: jak radzić sobie z lękiem w czasie pandemii, zachowania prozdrowotne i profilaktyka, wsparcie psychoterapeutyczne, wzmocnienie więzi rodzinnych w czasie pandemii, opieka nad rodzinami po niekorzystnej diagnozie prenatalnej, psychologiczna pomoc dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w edukacji domowej, a także szkolenie liderów polonijnych w zakresie doradztwa rodzinnego w czasie pandemii.

Podsumowując IV Kongres Rodzin Polonijnych dr Grażyna Koszałka (Niemcy), przewodnicząca Polonijnej Rady Rodziny przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej powiedziała: „kładziemy przed współczesnym człowiekiem fides et ratio czyli wiarę i rozum – w służbie rodzinie. Przedstawiciele nauk o rodzinie pokazali nam jak rozwiązywać pozytywnie problemy w rodzinie, jak pielęgnować i dbać o dobre relacje, jak wykorzystać kryzys jako szansę do rozwoju. Przedstawiciele duchowości przypomnieli nam filary rodziny Bogiem silnej, podkreślając duże znaczenie wspólnej modlitwy w rodzinie i oddania się  pod opiekę Św. Rodziny”.

Bp Wiesław Lechowicz wyraził nadzieje, że w przyszłym roku uda się już powrócić do formy bezpośredniego spotkania w czasie kolejnego Kongresu Rodzin Polonijnych.

W Kongresie wzięli udział przedstawiciele Rodzin polonijnych z: Anglii, Austrii, Australii, Belgii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Islandii, Irlandii, Kanady, Mołdawii, Niemiec, Norwegii, Polski, Stanów Zjednoczonych, Szkocji, Szwajcarii, Szwecji, Włoch i Ukrainy.

Na kanale Youtube – Rodzina na Emigracji są umieszczane są filmiki z prelekcjami z Kongresów Rodzin Polonijnych. Nagrania z obecnego Kongresu zostaną opublikowane w najbliższym czasie.

emigracja.episkopat.pl / BP KEP