21 XI – Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu

20-11-2012

Religia w szkole i na maturze, polityka prorodzinna oraz prawodawstwo w kwestiach bioetycznych to główne tematy obrad Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu. Spotkanie odbędzie się w środę 21 listopada w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

1303

Ministerstwo Edukacji Narodowej obiecało szybkie znowelizowanie rozporządzenia, jakie weszło w życie 1 września 2012 r. Okazało się, że jego zapisy są nieczytelne dla samorządów i dyrektorów szkół. Brak bowiem jednoznacznego określenia statusu etyki i religii w szkołach publicznych. W tej sprawie odbyły się trzy spotkania przedstawicieli Ministerstwa i Konferencji, a sekretarz generalny KEP w marcu 2012 r. skierował list do Ministra Edukacji Narodowej. Jak dotąd Ministerstwo nie spełniło obietnicy nowelizacji rozporządzenia.

Sytuacja demograficzna w Polsce stale pogarsza się. Polska jest na jednym z ostatnich miejsc wśród wszystkich państw świata pod względem dzietności. Strona kościelna wiele razy przez szereg lat zwracała uwagę stronie rządowej na potrzebę prowadzenia polityki sprzyjającej rozwojowi rodzin. Jest to ważna inwestycja na przyszłość. Zaniechanie przez wiele lat polityki prorodzinnej skutkować będzie w najbliższym czasie mniejszą liczbą dzieci w żłobkach i przedszkolach oraz uczniów i studentów. Zwiększa się natomiast gwałtownie liczba emerytów. Istnieje konieczność systemowej zmiany polityki rodzinnej i prowadzenia jej na wzór państw, które dbają o dzietność, a nie tylko wprowadzanie fragmentarycznych rozwiązań.

W czasie spotkania będzie też omówionych szereg zagadnień związanych z ustawodawstwem bioetycznym, w tym zapowiedziana ratyfikacja konwencji bioetycznej. Dotyczą one między innymi in vitro, leczenia bezpłodności i manipulacji genetycznej.

Spotkanie Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu rozpocznie się o godz. 11.00 w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie i będzie trwało około dwóch i pół godziny.

Spotkanie Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu rozpocznie się w środę 21 listopada o godz. 11.00 w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie przy ul. skw. kard. Stefana Wyszyńskiego 6. Przewidywane zakończenie – około godz. 13.30.

Informacje dla mediów:

– Fotoreporterzy i dziennikarze telewizyjni będą mieli możliwość zrobienia zdjęć tuż przed rozpoczęciem obrad, tj. o godz. 10.55.
– Po obradach, między godziną 13.00 a 13.30, zaplanowany jest briefing
– Wejście – na podstawie legitymacji prasowej!

Miejsce obrad: Warszawa, Sekretariat Episkopatu Polski, skw. kard. S. Wyszyńskiego 6, sala 16.