Nuncjatura: Ks. prał. Henryk Ciereszko – biskupem pomocniczym archidiecezji białostockiej

17-11-2012

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, 17 listopada 2012 r.

1496

Nuncjatura Apostolska w Polsce
N. 2823/12

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. prał. Henryka Ciereszko, wykładowcę wyższego seminarium duchownego w Białymstoku i diecezjalnego ojca duchownego kapłanów, biskupem pomocniczym archidiecezji białostockiej, przydzielając mu stolicę tytularną Dices.

 

+ Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski

 

Warszawa, 17 listopada 2012 r.