Kanoniczne przejęcie urzędu metropolity przemyskiego odbyło się dziś o 12.30 w Domu Biskupim w Przemyślu. Nowo mianowany arcybiskup Adam Szal, w obecności administratora apostolskiego abp. Józefa Michalika oraz kolegium konsultorów archidiecezji przemyskiej: bp. Stanisława Jamrozka, ks. prał. Józefa Bara, ks. prał. Marka Ciska, ks. prał. Bartosza Rajnowskiego oraz ks. prał. Mieczysława Rusina, okazał zebranym pismo Stolicy Apostolskiej, informujące, że Ojciec Święty Franciszek mianował go 30 kwietnia 2016 r. arcybiskupem metropolitą przemyskim obrządku łacińskiego. Obecni zapoznali się z treścią pisma i własnoręcznym podpisem potwierdzili jego autentyczność.

Od tego momentu, na mocy kan. 382 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego, abp Adam Szal objął kanonicznie archidiecezję przemyską, zaś abp Józef Michalik przestał być administratorem apostolskim i zyskał tytuł „arcybiskupa seniora”.

Uroczysty ingres abp. Adama Szala do archikatedry przemyskiej odbędzie się w sobotę 21 maja o godz. 10.00. Natomiast już w najbliższą sobotę 14 maja abp Szal udzieli święceń kapłańskich 12 diakonom przemyskiego seminarium duchownego.

Abp Adam Szal ma 62 lata. Urodził się 24 grudnia 1953 r. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Wysokiej odbył naukę w zakresie szkoły średniej w Technikum Rachunkowości Rolnej w Wysokiej. Po egzaminie maturalnym złożonym w maju 1972 r., wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu.

Święcenia kapłańskie przyjął 31 maja 1979 r. W 1980 r. ukończył magisterskie studia teologiczne na KUL, zaś w 1990 obronił na tej uczelni doktorat. Był m.in. wykładowcą historii Kościoła w Instytucie Teologicznym w Przemyślu, prefektem a następnie rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. 16 listopada 2000 Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji przemyskiej.

W ramach KEP jest członkiem Komisji Misyjnej oraz delegatem ds. Ruchu Światło Życie. W latach 2008-2014 był członkiem Komisji ds. Młodzieży. Interesuje się historią Kościoła katolickiego i dziejami archidiecezji przemyskiej. Od wielu lat pielgrzymuje pieszo na Jasną Górę i sanktuariów maryjnych na Podkarpaciu.

KAI