En

„Dekalog trzeba traktować jako wyraz miłości Boga do człowieka i do ludzkości jako ogółu” – podkreślił 30 listopada abp Stanisław Gądecki podczas spotkania z cyklu Verba Sacra w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu. Wydarzenie było połączone z wydaniem książki zawierającej rozważania metropolity poznańskiego oraz abp. Marka Jędraszewskiego na temat Dziesięciu Przykazań.

Podczas spotkania, które prowadził biblista, ks. prof. Janusz Nawrot, Przewodniczący KEP przyznał, że Dekalog jest wyryty w sercu każdego człowieka, jest jego prawem naturalnym, ale nie każdy odkrywa go z równą gorliwością. Dekalog to słowa dane człowiekowi jako drogowskaz. „Z powodu konsekwencji grzechu pierworodnego człowiek nie zawsze ma ochotę na odkrywanie tych prawd. Trudności te dotykają wszystkich pokoleń” – zauważył metropolita poznański.

Przypomniał, że w czerwcu 1991 r., podczas pielgrzymki do Polski Jan Paweł II wygłosił cykl katechez na temat Dziesięciorga Przykazań, jednak zostały one bardzo chłodno przyjęte. „Papież stawiał twarde wymogi i to zostało przyjęte z dużym oporem” – stwierdził przewodniczący KEP.

Metropolita poznański zauważył, że wiele osób w życiu sprowadza Dekalog do miłości Boga i bliźniego. „Wielu stara się kochać Boga i bliźniego i w ten sposób wypełnia prawo, ale to jest skrótowe potraktowanie Dekalogu” – zaznaczył abp Gądecki.

Podkreślił, że obowiązkiem Kościoła jest przypominanie przykazań Dekalogu każdemu pokoleniu.

Abp Gądecki, odpowiadając na pytanie, dlaczego Dekalog przez niektórych traktowany jest jako zło konieczne i ograniczanie wolności człowieka, stwierdził, że „wolność to nie jest zdolność do czynienia czegokolwiek, ale – zgodnie z definicją podaną przez św. Tomasza z Akwinu – jest ona drogą do doskonałości”. „Przekonanie, że naczelnym celem człowieka jest przyjemność jest złudzeniem, bo nie ma miłości bez ofiary” – zaznaczył przewodniczący KEP.

Metropolita poznański zwrócił uwagę na przełom, jaki Dziesięć Przykazań wprowadziło między innymi religiami a monoteizmem. „Inne religie są formą bałwochwalstwa. Czczą to, co zostało stworzone przez Boga. Dekalog natomiast przechodzi od czci stworzenia do czci Stwórcy” – podkreślił abp Gądecki.

Przewodniczący KEP głosił katechezy o Dekalogu raz w miesiącu, w katedrze poznańskiej, w ramach cyklu Verba Sacra od 12 kwietnia 2015 r. Kazania na temat trzeciego, szóstego i siódmego przykazania mówił abp Marek Jędraszewski, metropolita łódzki. Cykl wpisywał się w przygotowania do obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski.

Książka „Dekalog na Rok Jubileuszowy”, wydana prze Wydawnictwo św. Wojciecha to zbiór wszystkich homilii obu autorów. Każde rozważanie jest poświęcone jednemu przykazaniu Bożemu w odniesieniu do tekstu biblijnego oraz interpretacji zawartej w Katechizmie Kościoła katolickiego. Obydwaj autorzy odwołują się także m.in. do nauczania św. Jana Pawła II.

We Wstępie do publikacji abp Gądecki podkreślił, że „Kluczem do zrozumienia pełnego znaczenia Dekalogu jest Jezus Chrystus, który jest celem i pełnią przymierza”. Przywołał też bardzo znamienne słowa św. Jana Pawła II: „Od tych dziesięciu prostych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw. Przyszłość narodu, państwa, Europy i świata”.

Abp Stanisław Gądecki i abp Marek Jędraszewski, „Dekalog na Rok Jubileuszowy”, Wydawnictwo św. Wojciecha.

KAI

20161130_ksiazka4

20161130_ksiazka_1

Fot. Br. Robert Binkowski

NO COMMENTS