Abp Gądecki: dziękuję duszpasterzom polonijnym za gorliwość

01-10-2016
1783

Słowa podziękowania pod adresem duszpasterzy polonijnych, którzy „pomagają ludziom wykorzenionym, wyrwanym ze środowiska, ludziom, którzy nie są «u siebie»” wyraził abp Stanisław Gądecki podczas spotkania Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przyjął duszpasterzy polonijnych obradujących w Poznaniu w rezydencji arcybiskupów poznańskich.

Abp Gądecki podjął podczas spotkania zagadnienie sekularyzacji we współczesnym świecie. Zwrócił uwagę na konieczność katechezy dorosłych, także w środowiskach polonijnych. – Potrzeba dużo pracy duszpasterskiej, mozolnej, która obejmie całą rodzinę – mówił metropolita poznański.

W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób zaangażowanych w duszpasterstwo Polaków za granicą. – Są tu przedstawiciele wszystkich stanów, księża, siostry zakonne i ludzie świeccy, należą im się słowa uznania – mówił bp Wiesław Lechowicz. Delegat Episkopatu ds. Duszpasterstwa Polskiej Emigracji zauważył, że tematyka spotkania poświęconego nowej ewangelizacji zwróciła duszpasterzom szczególną uwagę na ludzi, którzy z różnych powodów odeszli od Kościoła i od wiary.

– W ostatnich latach ponad 2,5 mln wyemigrowało z naszego kraju, kiedy rozmawiam z nimi w różnych zakątkach Europy, spotykam się zazwyczaj z nastawieniem, że jednak do Polski nie wrócą – zauważa w rozmowie z KAI ks. Wiesław Wójcik. Stąd też, zdaniem dyrektora Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego, tak ważna staje się posługa kapłanów w środowiskach polonijnych.

Spotkania przedstawicieli Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej odbywają się na początku października w różnych miastach Europy – w ubiegłych latach w Rzymie, Budapeszcie i Brukseli.

ms / Poznań / KAI