Bez wspólnej modlitwy nie będzie prawdziwego życia rodzinnego i wzajemnej solidarności – zauważył abp Henryk Hoser. Zgodnie z tradycją w święto patronki Europy św. Teresy Benedykty od Krzyż, Edyty Stein, bp diecezji warszawsko-praskiej spotkał się z uczestnikami 33. Pieszej Praskiej Pielgrzymki Rodzin Totus Tuus w sanktuarium Świętej Rodziny w Studziannej, gdzie odprawił dla nich uroczystą Mszę św.

W homilii abp Hoser zachęcał pątników do budowania nowej kultury życia rodzinnego. Jako przykład przywoła obraz Trójcy Świętej Rublowa na którym zasiadające przy wspólnym stole Osoby nie są zajęte jedynie sobą. – Patrząc na tego ‘Drugiego’ służą mu. Takie również winno być nasze życie, zwłaszcza to życie rodzinne – zaznaczył bp warszawsko-praski.

Zwrócił uwagę na znaczenie wspólnych posiłków w rodzinie jako czasu i przestrzeni budowania wzajemnych więzi. – Przy stole sadzamy ludzi, których cenimy, kochamy, czy włączamy do naszej intymności. Kto jest nam bliższy niż własne dzieci, współmałżonkowie oraz dziadkowie i babcie – pytał abp Hoser. Podkreślił, że czas spędzony razem jest czasem zbawienia dla rodzin.

Zachęcał również do pielęgnowania więzi międzypokoleniowych. – Nasi dziadkowie i nasze babcie to ludzie, którzy nie tylko dysponują ogromną wiedzą, ale także i doświadczeniem. Znają oni bowiem życie zarówno do dobrej jak i złej strony, w związku z tym ich rady są niezwykle cenne i warto im zaufać – przekonywała kaznodzieja.
Podkreślił również konieczność troski o autentyczne życie duchowe, które uczy człowieka prawdziwej pokory. – Stając wobec Boga przestajemy się mądrzyć. Uczymy się również słuchać, być sprawiedliwi, przebaczać ale przede wszystkim dostrzegać drugiego i jego potrzeby – zauważył bp warszawsko-praski. Ostrzegł, że nie będzie prawdziwego, głębokiego życia rodzinnego, solidarności, wzajemnej miłości i miłosierdzia jeżeli nie będzie modlitwy rodzinnej którą dziś tak niewielu praktykuje.

– Niech zatem Święta Rodzina nauczy nas kultury życia w rodzinie, bycia razem, służenia sobie wzajemnie, szacunku i miłości która będzie cementowana poprzez modlitwę wszystkich członków rodziny – podsumował abp Hoser.
33. Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin Totus Tuus wyszła z Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Warszawie 5 sierpnia. Na Jasną Górę pątnicy dotrą 14 sierpnia.