W USA ukazała się książka o ks. Jerzym Popiełuszce

10-08-2016
2110

W ostatnich dniach w Stanach Zjednoczonych ukazała się po angielsku książka Judith Kelly o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce. Tytuł publikacji: “Just call me Jerzy. Popiełuszko in the United States and Canada” i jest poświęcona pobytom duszpasterza ludzi pracy w USA i Kanadzie.

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera podstawowe informacje o księdzu Popiełuszce i o jego życiu w Polsce, druga jest udokumentowaniem wizyt ks. Popiełuszki w USA i Kanadzie.
Jak pisze we wstępie autorka książki, o podróżach ks. Jerzego za Ocean wie stosunkowo niewiele osób, zaś podawane w niektórych źródłach informacje są niekompletne lub błędne. Zdaniem autorki jeśli nawet amerykańskie epizody życia księdza Jerzego nie miały zasadniczego wpływu na to, kim stał się Błogosławiony, to czekając na kanonizację należało owe podróże udokumentować, uzupełniając wiedzę na ten temat.

Autorka, Judith Kelly, prezentuje w książce dokładną chronologię amerykańskich podróży ks. Popiełuszki, przytacza relacje osób, które Go gościły lub pomagały podczas podróży, zamieszcza zdjęcia. W książce opublikowana jest prośba do Czytelników o przysyłanie ewentualnych uzupełnień, które zamieszczone zostaną na specjalnie założonej stronie internetowej.
Ks. Jerzy Popiełuszko po raz pierwszy przebywał w USA w roku 1974. Kolejne wizyty miały miejsce w roku 1976 (USA i Kanada) oraz odpowiednio w roku 1980 i 1981,(kiedy uczestniczył w pogrzebie swej ciotki w Pittsbourghu).

Judith Kelly jest Amerykanką polskiego pochodzenia, działaczką Pax Christi. Jeden z oddziałów tej organizacji przyznał jej w 2014 roku tytuł Peacemaker of the Year. Wielokrotnie przebywała w Polsce, ostatnio podczas Światowych Dni Młodzieży. Podczas wizyty w roku 1995 dokładniej poznała życie i działalność księdza Jerzego Popiełuszki.

KAI