Dzielenie się wspólnym doświadczeniem wolontariatu i dziękczynienie za kanonizację Matki Teresy z Kalkuty złożyły się na jubileusz wolontariatu w archidiecezji poznańskiej. “Wolontariat to jeden z filarów duszpasterskiej działalności Kościoła, szkoła życia i solidarności, która uczy gotowości do dawania nie tylko czegoś, ale też samych siebie” – powiedział metropolita poznański abp Stanisław Gądecki.

>>tekst homilii

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski odprawił Mszę św. dla kilkuset wolontariuszy, którzy przybyli do katedry poznańskiej z okazji Jubileuszu Miłosierdzia. “Jubileusz wolontariatu i dziękczynienie za kanonizację Matki Teresy z Kalkuty uświadamiają nam, że im bardziej Kościół służy miłości, tym bardziej staje się czytelnym znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego” – podkreślił celebrans.

Przypomniał liczne wypowiedzi papieży, podkreślających konieczność posługi wolontariuszy w Kościele. “Wolontariat jest szczególnym czynnikiem sprzyjającym postępowi na drodze humanizacji, to samarytańska służba, jeden z filarów duszpasterskiej działalności Kościoła” – zauważył kaznodzieja. Przekonywał, że ponieważ wolontariat jest istotnym wymiarem misji Kościoła, należy dbać o to, by nie zatracił on swojej chrześcijańskiej tożsamości, by wolontariat i kościelna posługa charytatywna nie stały się zwyczajną ludzką filantropią, zrodzoną z litości czy z odruchu solidarności społecznej, ale by zachowały swój nadprzyrodzony charakter.

“Chrześcijańska działalność charytatywna musi być niezależna od partii i ideologii. Nie jest środkiem do zmieniania świata w sposób ideologiczny i nie pozostaje na usługach światowych strategii, ale jest aktualizacją tu i teraz miłości, której człowiek potrzebuje zawsze” – przypomniał arcybiskup słowa encykliki „Deus Caritas est”. Podkreślił wagę małych gestów, takich jak uśmiech i uprzejmość, które niejednokrotnie decydują o skuteczności posługi wolontariusza.

Jubileusz stał się okazją do dziękczynienia za kanonizację Matki Teresy z Kalkuty, która „dała przykład bezinteresownej służbie drugiemu człowiekowi, szczególnie temu najsłabszemu i najbiedniejszemu”. “Chociaż zostawiła ona po sobie ponad pięć tysięcy różnych tekstów, to akademicka teologia jej nie interesowała. Interesowała ją wyłącznie kontemplacyjna refleksja i miłość bliźniego” – zauważył przewodniczący episkopatu. Podkreślił jej całkowicie misyjne nastawienie, jej wymowne świadectwo bliskości Boga wobec najuboższych oraz wzór świętości dla całego świata wolontariatu.

Mszę św. jubileuszową poprzedziły świadectwa dawane przez jej uczestników. “Jestem wolontariuszem we wspólnocie «Arka», gdzie mieszkają dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkamy razem, towarzyszymy sobie wzajemnie w codziennym życiu, gotujemy, sprzątamy, kłócimy się, przebaczamy sobie, po prostu mieszkamy razem” – powiedział jeden z wolontariuszy, z wykształcenia ekonomista. Przedstawił historię swojej pracy w jednym z banków, gdzie zaczął zastanawiać się, jak może służyć drugiemu człowiekowi, skoro do tej pory cały czas służył sobie samemu i pieniądzom w korporacji. “Jako wolontariusz doświadczyłem radości służenia drugiemu człowiekowi i tego doświadczam codziennie w naszej wspólnocie” – wyznał przedstawiciel „Arki”.

“Jestem alkoholikiem, piłem na umór, byłem na samym dnie. Dopiero we wspólnocie wzajemnej pomocy «Barka» odkryłem swoją godność, to, że mogę coś w swoim życiu zrobić, że mogę pomóc innym” – powiedział inny wolontariusz. Dziś pomaga w ramach wspólnoty Polakom w Anglii, którzy zatracili sens życia.

W modlitwie wzięli udział m.in. parafianie jedynej w archidiecezji parafii pw. św. Matki Teresy z Kalkuty w Kamionkach.

KAI

NO COMMENTS