Biskup Artur Miziński sekretarzem Episkopatu

10-06-2014
0
2517

Biskupi dokonali wyboru nowego sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski podczas 365. Zebrania Plenarnego KEP, które rozpoczęło się 10 czerwca w Warszawie. Ich decyzją kierowanie Sekretariatem Konferencji Episkopatu Polski przejmie biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej – bp Artur Miziński. Na stanowisku sekretarza generalnego KEP zastąpi abp. Wojciecha Polaka, obecnie metropolity gnieźnieńskiego i prymasa Polski.

Biskup Artur Miziński urodził się 13 lutego 1965 roku w Opolu Lubelskim. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego, rozpoczął – w październiku 1983 roku – formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie. Seminarium i studia teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ukończył w listopadzie 1988 roku z tytułem magistra teologii. Święcenia prezbiteratu przyjął 23 marca 1989 roku w katedrze lubelskiej. Pracował w parafii pw. św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim (1989-1991), a następnie w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Lublinie (1991-1992).

W czerwcu 1992 roku został skierowany na studia specjalistyczne z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie, gdzie dwa lata później uzyskał licencjat w zakresie prawa kanonicznego. Następnie na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim odbył cykl doktorancki zakończony obroną pracy doktorskiej. W latach 1996-1999 odbył studia w Studium Rotalnym przy Trybunale Roty Rzymskiej, uwieńczone tytułem adwokata Roty Rzymskiej. W 2012 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego z zakresu prawa kanonicznego.

Od 1 października 1999 roku rozpoczął pracę dydaktyczno-naukową na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego, najpierw jako asystent, a od 2001 roku jako adiunkt. Od 1 października 2012 roku jest kierownikiem Katedry Kościelnego Prawa Karnego.

Od września 1999 roku sprawuje urząd adwokata stałego przy Sądzie Metropolitalnym w Lublinie. Od 1 lutego 2000 roku sprawował urząd wicekanclerza, a od 24 sierpnia 2000 roku do 3 maja 2004 roku urząd kanclerza Kurii Metropolitalnej w Lublinie. Od grudnia 2000 roku jest kanonikiem gremialnym Kapituły Archikatedralnej w Lublinie.

W dniu 3 maja 2004 roku został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej, ze stolicą tytularną Tarasa in Numidia. Jako motto swojej posługi biskupiej wybrał słowa: Misericordia Tua confisus sum – Zaufałem miłosierdziu Twemu (Ps 13,6). Święcenia biskupie przyjął w archikatedrze lubelskiej w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 30 maja 2004 roku.

Od 2003 roku jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL. W roku 2005 został przyjęty jako członek zwyczajny do Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, a od 9 grudnia 2008 r. wchodzi w skład Komisji XIV Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie. Od 2012 roku jest w radzie naukowej czasopisma “Kościół i Prawo”.

Od 8 marca 2005 roku pełni funkcję Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Prawników, a od 18 października 2006 jest członkiem Rady Prawnej KEP. Od 8 marca 2010 r.  jest członkiem Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP.

Posłuchaj:

NO COMMENTS