Bp Adam Lepa przechodzi na emeryturę

27-05-2014

Biskup od mediów – jak można określić bp. Adama Lepę – przechodzi na emeryturę. Papież przyjął jego rezygnację z posługi biskupa pomocniczego archidiecezji łódzkiej, którą biskup złożył w związku z ukończeniem 75 lat.

2343

W Episkopacie bp Adam Lepa od lat zasiada w gremiach zajmujących się mediami, wykłada też pedagogikę mediów w łódzkim seminarium duchownym i na UKSW w Warszawie.  Od marca 2012 r. jest członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.

Biskup Adam Lepa urodził się 17 marca 1939 r. w Łodzi. Do kapłaństwa przygotowywał się w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Święcenia prezbiteratu otrzymał 18 marca 1962 r. z rąk biskupa pomocniczego łódzkiego Jana Kulika.

W 1965 r. ukończył studia w zakresie katechetyki w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Studia specjalistyczne w zakresie pedagogiki odbył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Stopień doktora otrzymał w 1974 r.

Był wikariuszem w parafii św. Wojciecha w Dobroniu (1962-1964) i w parafii Przemienienia Pańskiego w Łodzi (1964-1978). W 1978 r. został proboszczem w łódzkiej parafii św. Urszuli, a w 1981 r. – w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Przez ponad 30 lat – od 1978 do 2012 r. (z krótką przerwą) był przewodniczącym wydziału duszpasterstwa w łódzkiej kurii. Ponadto pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza akademickiego (1978-1981) i diecezjalnego duszpasterza nauczycieli (1978-1982). Pełnił funkcję przewodniczącego komitetu organizującego łódzki etap podróży apostolskiej Jana Pawła II do Polski w 1987 r. We wszystkich kadencjach należał do Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsulatorów. W 1986 r. otrzymał godność kapelana Jego Świątobliwości, rok później został kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej Łódzkiej, zaś obecnie jest jej dziekanem.

4 grudnia 1987 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji łódzkiej i biskupem tytularnym Regiany. Święcenia biskupie otrzymał 2 stycznia 1988 r., głównym konsekratorem był kard. Józef Glemp, prymas Polski. Biskupim zawołaniem bp. Adama Lepy są słowa „In caritate et patientia” (W miłości i cierpliwości).

W latach 1988-1993 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Jest założycielem i  pierwszym redaktorem naczelnym „Łódzkich Studiów Teologicznych”.

Biskup Adam Lepa jest autorem 12 książek oraz kilkuset artykułów naukowych i prasowych poświęconych głównie problematyce mediów. Pedagogikę mediów wykłada od 1975 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, a od 1994 r. – w Instytucie Pedagogiki Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W Konferencji Episkopatu Polski także zaangażowany był w gremiach zajmujących się mediami. W latach 1989-1994 był przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu. Obecnie przewodniczy pracom Zespołu Programowego ds. Telewizyjnych Transmisji Mszy Świętej, jest członkiem Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Jest ponadto wiceprzewodniczącym Rady Programowej Katolickiej Agencji Informacyjnej. Biskup Lepa był także członkiem Europejskiego Komitetu Biskupów ds. Mediów (CEEM). Jako delegat Konferencji Episkopatu Polski uczestniczył w Synodzie Biskupów dla Europy w 1999 r. Był członkiem Komisji Głównej II Polskiego Synodu Plenarnego był w latach 1991-1999.

13 marca 2012 r. Konferencja Episkopatu wybrała biskupa Adama Lepę na członka Rady Stałej jako jednego z dwóch biskupów pomocniczych w tym gremium.

Jest honorowym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego oraz Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Otrzymał szereg wyróżnień, m.in. Nagrodę „Sursum Corda”, Nagrodę im. Jana Pawła II, Medal o Niepodległość Polski i Prawa Człowieka, Medal „Pro Memoria”, Nagrodę im. Juliana Kulentego, Medal Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Medal im. Profesora Janusza Groszkowskiego. Biskup Adam Lepa to również Honorowy Członek Zakonu Bonifratrów i Honorowy Obywatel Gminy Dobroń.

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce

Zobacz także:

Bp Adam Lepa o najradosniejszych momentach biskupstwa

Bp Adam Lepa o swoim zawołaniu biskupim

Abp Marek Jędraszewski na 25-leciu sakry bpa Adama Lepy

Abp Władysław Ziółek na 25-leciu sakry bpa Adama Lepy