Chirotonia biskupia – konsekracja ks. Popowicza w obrządku greckokatolickim

18-12-2013

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego patriarcha Światosław Szewczuk będzie przewodniczyć obrzędom święceń biskupich ks. mitrata Eugeniusza Popowicza. Konsekracja odbędzie się w sobotę 21 grudnia w archikatedrze greckokatolickiej w Przemyślu.

1493

Już w piątek 20 grudnia o godz. 17.00 w archikatedrze (soborze metropolitalnym) św. Jana Chrzciciela rozpocznie się obrzęd mianowania nowego biskupa pomocniczego archidiecezji przemysko-warszawskiej, a następnie zostaną odprawione nieszpory.

Chirotonia biskupia (konsekracja) ks. mitrata dra Eugeniusza Popowicza odbędzie się w sobotę 21 grudnia w archikatedrze greckokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Przemyślu. Liturgia rozpocznie się o godz. 10.00. Uroczystościom przewodniczyć będzie zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego patriarcha Światosław Szewczuk.

Głównym konsekratorem święceń biskupich będzie patriarcha Światosław, a współkonsekratorami – metropolita przemysko-warszawski abp Jan Martyniak oraz biskup wrocławsko-gdański Włodzimierz Juszczak.

Ks. mitrat Eugeniusz Mirosław Popowicz został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji przemysko-warszawskiej przez papieża Franciszka 4 listopada 2013 r. Jego stolicą tytularną jest Orreacelia.

Biskup nominat do chwili nominacji pełnił obowiązki proboszcza parafii katedralnej i wikariusza generalnego archidiecezji przemysko-warszawskiej.  Urodził  się 12 października 1961 r. w Człuchowie (woj. pomorskie). Studia teologiczne odbywał w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie. 17 października 1986 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po dwuletnim wikariacie został skierowany na dalsze studia do Rzymu – studiował wschodnie prawo kanoniczne w Instytucie Wschodnim (Pontificio Istituto Orientale). W 1993 r. uzyskał stopień doktora i został skierowany do pracy na Ukrainie. Po powrocie do Polski został proboszczem parafii greckokatolickich w Górowie Iławeckim i Lelkowie (od 1995), a następnie greckokatolickiej parafii katedralnej w Przemyślu (od 1996).