Proboszcz, wykładowca i poeta – ks. Wiesław Szlachetka biskupem pomocniczym w Gdańsku

21-12-2013

Proboszcz parafii św. Polikarpa w Gdańsku Osowej, ks. Wiesław Szlachetka, został biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej. Nominację ogłosiła 21 grudnia Nuncjatura Apostolska w Polsce.

2925

Ks. Wiesław Szlachetka urodził się 21 listopada 1959 r. w Małej Komorzy k. Tucholi. Jego rodzinną parafią była parafia pw. Świętej Trójcy w Raciążu. Ukończył technikum rolnicze w Sypniewie. Po maturze wstąpił do seminarium duchownego w Pelplinie, gdzie 17 maja 1986 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Mariana Przykuckiego.

Doktorat z teologii biblijnej uzyskał w 1998 r. w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na podstawie rozprawy: „Obraz posłannictwa Chrystusa na ziemi w świetle wypowiedzi Mt 10,34-36 par. Łk 12,51-53 (z uwzględnieniem kontekstów redakcyjnych oraz paralel biblijnych i pozabiblijnych)”. W tym samym czasie pracował jako wikariusz w parafii Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku Osowej.

W roku 2000 został mianowany proboszczem nowo powstałej parafii pw. św. Polikarpa Biskupa Męczennika w Gdańsku Osowej, gdzie przypadło mu zadanie budowy kościoła i zorganizowanie struktur duszpasterstwa.

Ks. dr Wiesław Szlachetka jest wykładowcą egzegezy Starego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym w Oliwie i Kolegium Teologicznym w Gdyni, będącego filią Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadzi także wykłady z symboliki biblijnej w Gdyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Duszpasterstwo, hermeneutyka biblijna, ontologia i historia wczesnego chrześcijaństwa  należą do zainteresowań biskupa nominata. Jego pasją jest również literatura, zwłaszcza poezja. Duchowny jest autorem wierszy.

21 grudnia 2013 r. Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Wiesława Szlachetkę biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Vageata. Święcenia biskupie odbędą się 4 stycznia 2014 r.

Zobacz także:

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce