Częstochowa: bp Antoni Długosz przechodzi na emeryturę

07-05-2016

Warszawa, 7 maja 2016 r.

0
1912

Nuncjatura Apostolska w Polsce

N. 6670/16

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek

przyjął rezygnację bp. Antoniego Długosza z pełnienia posługi biskupa pomocniczego archidiecezji częstochowskiej, złożoną zgodnie z kan. 411 i kan. 401 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Warszawa, 7 maja 2016 r.

+Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski

NO COMMENTS