Komunikat Caritas Polska ws. perspektyw pomocy uchodźcom syryjskim na terenie i poza terenem Polski

08-06-2016
0
1850

CP logoWobec dramatu wojny syryjskiej i napływających do Europy rzesz uchodźców Caritas Polska została wyznaczona przez Konferencję Episkopatu Polski do zbadania możliwości pomocy uchodźcom w Polsce i poza jej granicami. Po przeprowadzeniu analizy sytuacji Caritas Polska rekomenduje następujące rozwiązania: sprowadzenie najbardziej potrzebujących uchodźców do Polski poprzez system korytarzy humanitarnych oraz wsparcie rodzin uchodźców pozostających na Bliskim Wschodzie przez rodziny i wspólnoty polskie.

Pomoc poprzez korytarze humanitarne z powodzeniem realizowana jest na terenie Włoch. Z obozów uchodźców syryjskich na terenie Libanu dzięki zaangażowaniu wspólnoty San Egidio, ekumenicznych partnerów oraz rządu włoskiego sprowadzono do tej pory do Włoch 200 najbardziej potrzebujących uchodźców. Po wstępnym zbadaniu tego modelu działania Caritas Polska gotowa jest zaangażować się w jego adaptację w warunkach polskich. Realizacja korytarzy humanitarnych musi przebiegać w całkowitej koordynacji z administracją rządową.

Caritas Polska rekomenduje równocześnie rozwiązanie, w którym osoby, rodziny i wspólnoty w Polsce zobowiążą się do systematycznego wsparcia osób i rodzin uchodźców przebywających na Bliskim Wschodzie. Caritas Polska od lat działa na Bliskim Wschodzie, posiada tam partnerów mających bardzo dobre rozpoznanie w sytuacji uchodźców i ich potrzeb. Caritas Liban, Caritas Jordan i Caritas Syria mają zweryfikowane listy kilkuset tysięcy osób, którym stale udzielają pomocy.

Caritas Polska równocześnie proponuje wdrożenie programu szkoleniowego dla przedstawicieli Caritas diecezjalnych oraz przedstawicieli administracji kościelnej na terenie Polski dotyczącego kwestii uchodźczych oraz migracyjnych.

Paweł Kęska
rzecznik Caritas Polska

8 czerwca 2016 r.

NO COMMENTS