Zaproszenie na Światowe Dni Młodzieży, kwestia uchodźców, temat duszpasterskiego towarzyszenia związkom niesakramentalnym i prośba o wzajemny szacunek w życiu społecznym i publicznym – znalazły się w komunikacie na zakończenie obrad biskupów. Dwudniowe Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski miało miejsce w Warszawie od 7 do 8 czerwca.  Podczas wspólnej Eucharystii biskupi wyrazili wdzięczność Nuncjuszowi Apostolskiemu abp. Celestino Migliore za jego posługę w Polsce.

KOMUNIKAT

DOKUMENT: Treść Komunikatu

„W związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży biskupi jeszcze raz serdecznie zapraszają na spotkania z Ojcem Świętym w Krakowie, na Jasnej Górze i w Auschwitz-Birkenau” – czytamy w komunikacie z 373. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które zakończyło się 8 czerwca w Warszawie.

Konferencja Episkopatu Polski kolejny raz zajęła się sytuacją uchodźców. – Kościół w Polsce będzie w dalszym ciągu udzielał wsparcia tym osobom – podkreślili biskupi w komunikacie.  Wskazali, że jedną z form pomocy jest działalność Caritas Polska, „która troszczy się zarówno o osoby żyjące w rejonach objętych wojną, jak również wychodzi naprzeciw potrzebom ludzi szukających schronienia w Polsce”.

Biskupi zwrócili uwagę m.in. na potrzebę duszpasterskiego towarzyszenia związkom niesakramentalnym. Jak napisali w komunikacie po obradach, wymagają one roztropnego wsparcia, „tak, by nikt nie poczuł się odrzucony, ale raczej zachęcony do otwarcia na Bożą Miłość”.

W związku z zakończeniem roku szkolnego i katechetycznego biskupi podziękowali wszystkim pracownikom oświaty. Zachęcili też do promowania i świadectwa trzeźwości.

373. Zebranie Plenarne KEP Warszawa 7-8 VI 2016

NO COMMENTS