Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań (KRDP)

08-06-2016

Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań (KRDP) jest organem przy Konferencji Episkopatu Polski i działa na jej zlecenie. Powołuje ją delegat KEP do spraw powołań, który jest jednocześnie przewodniczącym Rady. Podstawowym celem KRDP jest inspiracja działalności duszpasterskiej na rzecz powołań kapłańskich, zakonnych, misyjnych oraz powołań do świeckich instytutów życia konsekrowanego, a także koordynacja działań powołaniowych i promowanie współpracy na polu powołaniowym między duchowieństwem diecezjalnym i osobami konsekrowanymi.

2164

Członkowie

bp Marek SOLARCZYK

ks. Dariusz BARTOCHA SDB

s. Krystiana CHOJNACKA OSB

ks. Marek DZIEWIECKI

ks. Paweł NAUMOWICZ MIC

ks. Robert NURSKI

ks. Emil PARAFINIUK

ks. Czesław PARZYSZEK SAC

ks. Bernard RAK

ks. Mirosław SMYRAK

ks. Przemysław TYBLEWSKI

Anna URBANEK

Adres:
e-mail