Krajowa Rada Katolików Świeckich

08-06-2016

Została utworzona decyzją KEP dnia 25 sierpnia 1994 r. Celem Rady jest pogłębienie ludzkiej formacji duchowej i intelektualnej katolików świeckich, pobudzenie ich apostolskiej aktywności w Kościele i świecie, kształtowanie odpowiedzialności, chrześcijańskiego ducha jedności i dialogu we wspólnocie kościelnej, zwłaszcza pomiędzy różnymi ugrupowaniami katolickimi oraz w całym pluralistycznym społeczeństwie, a także promocja inicjatyw pastoralnych Episkopatu i troska o harmonijną współpracę zrzeszeń katolików świeckich i realizacja programów Papieskiej Rady ds. Świeckich.

2990

Została utworzona decyzją KEP dnia 25 sierpnia 1994 r. Celem Rady jest pogłębienie ludzkiej formacji duchowej i intelektualnej katolików świeckich, pobudzenie ich apostolskiej aktywności w Kościele i świecie, kształtowanie odpowiedzialności, chrześcijańskiego ducha jedności i dialogu we wspólnocie kościelnej, zwłaszcza pomiędzy różnymi ugrupowaniami katolickimi oraz w całym pluralistycznym społeczeństwie, a także promocja inicjatyw pastoralnych Episkopatu i troska o harmonijną współpracę zrzeszeń katolików świeckich i realizacja programów Papieskiej Rady ds. Świeckich.

Przewodniczący

Kazimierz KRYLA

Asystent kościelny przy krajowej Radzie katolików Świeckich:

abp Wacław DEPO