Ks. Grzegorz Strzelczyk w Zarządzie Fundacji Świętego Józefa
Konferencja Episkopatu zatwierdziła kandydaturę ks. Grzegorza Strzelczyka – teologa, duszpasterza i wykładowcy z archidiecezji katowickiej – na członka Zarządu Fundacji Świętego Józefa.
Swoich parafian zaprosił w listopadzie ub. roku na rozmowę o zapewnianiu bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży. Była to okazja do omówienia w parafii diecezjalnych wytycznych dotyczących ochrony małoletnich. Ks. Grzegorz Strzelczyk był redaktorem dokumentu „Świadomość, zapobieganie, reagowanie. Zasady ochrony dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i bezradnych przed wykorzystaniem seksualnym w diecezji gliwickiej i w archidiecezji katowickiej”, który został przygotowany we współpracy zespołów ds. prewencji obu diecezji. Jest także autorem propozycji homilii, która ukazała się w materiałach duszpasterskich na dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich opracowanych przez Biuro Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży.
Ks. Grzegorz Strzelczyk jest doktorem teologii, proboszczem parafii św. Maksymiliana Kolbe w Tychach i wykładowcą na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, a także dyrektorem Ośrodka Formacji Diakonów Stałych Archidiecezji Katowickiej. Wykształcenie zdobywał w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach, na Papieskim Wydziale Teologicznym w Lugano (Szwajcaria) i na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W kręgu jego zainteresowań badawczych jest chrystologia i historia teologii. Należy do Towarzystwa Teologów Dogmatyków. Jest felietonistą miesięcznika “W drodze” i członkiem Laboratorium „Więzi”.
W Fundacji Świętego Józefa ks. Grzegorz Strzelczyk zajmie miejsce ks. Tadeusza Michalika, który z przyczyn osobistych zrezygnował z prac w zarządzie Fundacji. Drugim członkiem Zarządu jest Marta Titaniec – przez szereg lat działająca w sektorze organizacji pozarządowych, współtwórczyni inicjatywy „Zranieni w Kościele”. Trwają rozmowy z zakonami męskimi i żeńskimi na temat podjęcia przez nich ważnych zadań w Fundacji oraz współodpowiedzialności za jej kształt.
Projekty finansowane przez Fundację Świętego Józefa w pierwszym półroczu 2020 r. koncentrują się na dwojakim rodzaju wsparcia: pierwszy dotyczy dofinansowania działań instytucjonalnych świadczących pomoc osobom pokrzywdzonym w wymiarze diecezjalnym i ogólnopolskim; druga polega na finansowaniu indywidualnych terapii osób skrzywdzonych w przypadku przedłużających się terapii albo niejasnych kompetencji diecezji zaistniałych w wyniku nowego podziału administracyjnego Kościoła.
Fundacja Świętego Józefa została powołana w październiku 2019 roku przez Konferencję Episkopatu Polski jako dzieło pomocy i wsparcia dla osób wykorzystanych seksualnie w dzieciństwie lub młodości we wspólnocie Kościoła. Fundacja została zarejestrowana 7 stycznia 2020 roku. Na czele Rady Fundacji stoi Prymas Polski abp Wojciech Polak jako delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.
PEŁNY BIOGRAM
Ks. Grzegorz Strzelczyk – ur. 1971 w Piekarach Śląskich; prezbiter Archidiecezji Katowickiej, teolog. Wykształcenie średnie techniczne (elektronika-informatyka) zwieńczone maturą w 1991. W latach 1991-1995 studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach kontynuowane w latach 1995-1999 na Papieskim Wydziale Teologicznym w Lugano (Szwajcaria) i zakończone licencjatem kanonicznym (L’esperienza mistica come locus theologicus. Status quaestionis). W latach 2000-2004 studia doktoranckie na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie zakończone obroną rozprawy Communicatio idiomatum. Lo scambio delle proprietà. Storia, status quaestionis e prospettive (2004).
W latach 2004-2012 adiunkt i kierownik Pracowni Komputerowej w Zakładzie Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. W latach 2008-2012 prodziekan ds. nauki tegoż Wydziału. W latach 2007-2011 redaktor prowadzący czasopisma „Teologia w Polsce”. W latach 2012-2016 sekretarz II Synodu Archidiecezji Katowickiej.
Obecnie:
• proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbe w Tychach,
• dyrektor Ośrodka Formacji Diakonów Stałych Archidiecezji Katowickiej;
• ponownie (od 2017.02) adiunkt w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.
Główne zainteresowania badawcze: chrystologia, a zwłaszcza problemy współczesnych reinterpretacji klasycznej chrystologii dogmatycznej; historia teologii (metody teologicznej); kwestia związku teologii z doświadczeniem; wykorzystanie nowych technologii do wsparcia „warsztatu” teologicznego.
Członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków, Laboratorium Więzi. Współzałożyciel i stały współpracownik kanału boska.tv. Felietonista miesięcznika “W drodze” (od 2013).

Biuro Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży