Nuncjatura Apostolska
w Polsce
N. 3905/20

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek mianował

ks. Grzegorza SUCHODOLSKIEGO, proboszcza parafii katedralnej w Siedlcach, biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej i przydzielił mu stolicę tytularną Mesarfelta.

Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski