List kondolencyjny Prezydium KEP po śmierci Tadeusza Mazowieckiego

29-10-2013

Warszawa, 29 października 2013 r.

1278

Szanowny Panie Prezydencie!

W związku ze śmiercią śp. pana Tadeusza Mazowieckiego pragniemy przekazać Panu Prezydentowi wyrazy naszej bliskości z Rodziną i tymi, których Jego odejście napełniło smutkiem oraz naszą modlitwę w intencji Zmarłego.

Śmierć ukazuje prawdziwą wartość człowieka. W osobie Zmarłego żegnamy wiernego syna naszej Ojczyzny, gorliwego i zaangażowanego w życie społeczne katolika, człowieka sumienia, pierwszego premiera polskiego rządu niełatwych czasów po przeobrażeniach roku 1989.

Tadeusz Mazowiecki cieszył się zaufaniem ludzi wielu sfer życia społecznego, politycznego i religijnego. Jego rozważny styl pomagał skutecznie wdrażać standardy wolnego państwa w nową rzeczywistość. Tworzył On m.in. konstytucyjne podwaliny wolnej Polski.

Pośród licznych Jego zasług, jakie będziemy pamiętać, znajduje się przywrócenie nauczania religii w polskich szkołach. Widział On w tym nie tylko wyraz woli większości obywateli, lecz także niezbędność chrześcijańskich wartości, na których mogą się oprzeć  przyszłe pokolenia Polaków.

Pozostawił nam przykład rozważnego traktowania własnego życia,  chrześcijańskiego powołania i powierzonej Mu misji bycia wytrwałym w obronie dobra Ojczyzny i Kościoła.

Zmarłego śp. Tadeusza Mazowieckiego polecamy w naszych modlitwach Panu Bogu. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

† Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący KEP

† Stanisław Gądecki
Zastępca Przewodniczącego KEP

 

† Wojciech Polak
Sekretarz Generalny KEP

____________________________

Szanowny Pan

Bronisław KOMOROWSKI

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej