Odbyło się spotkanie ws. przekształcenia Funduszu Kościelnego

30-10-2013

W siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 30 października odbyło się wspólne posiedzenie Zespołu Roboczego do spraw Finansów Rządowej Komisji Konkordatowej i Zespołu Roboczego Kościelnej Komisji Konkordatowej do Realizacji 22 art. Konkordatu. Rozmawiano m.in. nad uwagami zgłoszonymi przez Episkopat Polski do rządowego projektu ustawy o przekształceniu Funduszu Kościelnego w dobrowolny odpis podatkowy.

1001

Jak podkreślali po spotkaniu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji kard. Kazimierz Nycz i min. Michał Boni, wysokość odpisu podatkowego została już ustalona podczas wcześniejszych rozmów na 0,5 % i ten poziom został podtrzymany. Spotkanie poświęcone było natomiast omówieniu szczegółowych uwag, które Episkopat Polski zgłosił w ramach konsultacji projektu ustawy. Chodzi m.in. o doprecyzowanie w projekcie ustawy zapisu odnoszącego się do kwoty gwarantowanej w tzw. trzyletnim okresie przejściowym oraz o  kwestię ubezpieczenia zdrowotnego alumnów Wyższych Seminariów Duchownych, którzy nie są studentami wydziałów teologicznych na uniwersytetach. Projekt ustawy przewiduje, że za pozostałych studentów seminariów składki zdrowotne powinien płacić Kościół. Tymczasem Episkopat zauważa, że składki zdrowotne za studentów do ukończenia przez nich 25. roku życia płacą i tak rodzice.

„Strona rządowa wyraziła tutaj dobrą wolę, by sposób niejakiego dyskryminowania pewnej części alumnów został zakończony” – powiedział kard. Nycz po spotkaniu w MAiC.

Pozostałe uwagi zgłoszone do projektu ustawy w konsultacjach przez Episkopat, będą uzgadnianie od przyszłego tygodnia w ramach spotkań zespołów eksperckich.

Na początku listopada strona rządowa spotka się też z pozostałymi Kościołami i związkami wyznaniowymi.

Sekretarz generalny KEP dla KAI

Posłuchaj Kard. Kazimierza Nycza:
 Zobacz

Posłuchaj min. Michała Boniego:
 Zobacz

Min. Boni i kard. Nycz o sytuacji ubezpieczeń alumnów:
 Zobacz