List pasterski Episkopatu Polski z okazji 50. rocznicy “Nostra aetate”

19-10-2015
1720

Deklaracja „Nostra aetate” była efektem prac Soboru Watykańskiego II. Została ogłoszona 28 października 1965 roku. Jak piszą polscy biskupi w liście pasterskim związanym z 50-leciem jej powstania, „Nostra aetate” w ciągu półwiecza inspirowała bł. Pawła VI, św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka do intensywnego rozwijania dialogu chrześcijan i Żydów. Papieże naszych czasów stali się wielkimi świadkami duchowości dialogu, a w przypadku dialogu z Żydami – oprócz bogatego w treści nauczania – obdarzyli Kościół Powszechny wymownymi osobistymi gestami otwartości, przyjaźni i modlitwy”.

DOKUMENT: Wspólne duchowe dziedzictwo chrześcijan i Żydów