Życzenia abp. Gądeckiego dla abp. Migliore z okazji otrzymania doktoratu honoris causa

19-10-2015

Wyrazy uznania dla ofiarnej obecności Księdza Arcybiskupa Nuncjusza w licznych spotkaniach i wystąpieniach na płaszczyźnie wszystkich polskich diecezji – przekazał abp Stanisław Gądecki z okazji nadania doktoratu honoris causa Abp. Nuncjuszowi Celestino Migliore.

1595

Rzym – Warszawa, 16 października 2015 r.

J. E. Abp Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski w Polsce
Warszawa

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Nuncjuszu,

niezmiernie ucieszyła mnie informacja o nadaniu Waszej Ekscelencji, w dniu dzisiejszym, tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

W uzasadnieniu decyzji Senat Uczelni wymienił wiele zasług Księdza Arcybiskupa Nuncjusza, wśród nich: kompetentne reprezentowanie Biskupa Rzymskiego oraz Stolicy Apostolskiej na forum międzynarodowym w poczuciu odpowiedzialności za dobro wspólne oraz godność każdego człowieka; ważne oraz znaczące wystąpienia na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, które ukazują jasny oraz czytelny głos Magisterium Biskupa Rzymskiego oraz Stolicy Apostolskiej w obronie najważniejszych wartości; żywe i twórcze, a także mądre oraz odpowiedzialne współdziałanie na rzecz Kościoła katolickiego w Polsce, jego należnego funkcjonowania instytucjonalnego, wraz z promowaniem dokumentów papieskich w Kościele lokalnym.

Z tej właśnie okazji jak również w uznaniu dla ofiarnej obecności Księdza Arcybiskupa Nuncjusza w licznych spotkaniach i wystąpieniach na płaszczyźnie wszystkich polskich diecezji, chcę złożyć Waszej Ekscelencji serdeczne gratulacje, życząc wytrwałości w służbie Ojcu Świętemu oraz Kościołowi, który jest w Polsce.

Łącząc wyraz szacunku i braterskich pozdrowień w Chrystusie,

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski