List ws. Kongresu Młodzieży Polonijnej w lipcu 2016 roku

06-11-2015

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r.

0
1659

Światowe Dni Młodzieży kierują wzrok duszpasterzy polskich emigrantów na tych, od których zależy przyszłość Kościoła i ewangelizacji. Dlatego Komisja Konferencji Episkopatu Polski  ds. Polonii i Polaków za Granicą, Komisja KEP ds. Misji i Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży organizują w Warszawie Światowy Kongres Młodzieży Polonijnej, który rozpocznie się wieczorem w niedzielę 17 lipca, a zakończy w środę 20 lipca.

Młodzież uczestnicząca w tym spotkaniu stanowić będzie od 20-31.07.2016 r. jedną grupę w ramach ŚDM. Po Kongresie grupa włączy się w diecezjalny etap ŚDM w archidiecezji warszawskiej, po czym uda się do Krakowa. Istnieje możliwość dołączenia się do swojej grupy – z miejsca pochodzenia, w takim przypadku proszę  poinformować o tym organizatorów. Do udziału w Kongresie zapraszamy ok. 350 przedstawicieli duszpasterstwa młodzieży z całego świata.

Wielka Brytania – ok. 50 osób

Niemcy – ok. 50 osób

Francja – ok. 50 osób

Pozostałe kraje Europy – ok. 50 osób

Europa Wschodnia – 100 osób

Pozostałe kontynenty – 50 osób

Miejscem Kongresu będzie Dom Rekolekcyjno-Formacyjny przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  W czasie pobytu w Warszawie młodzież zamieszka u rodzin z pobliskich parafii.

Proszę o rozeznanie kto mógłby wziąć udział w Kongresie Polonijnym jako przedstawiciel waszego duszpasterstwa młodzieży. Delegację, która nie  powinna przekraczać 3 osób powinny stanowić osoby w wieku od 18 do 35 lat, które są  już zaangażowane lub mogą się w przyszłości zaangażować w duszpasterstwo młodzieży. Zgłoszenia delegatów na Kongres (mniejsze ośrodki – jedna osoba, większe – dwie lub trzy osoby) proszę przesyłać na adres biura Kongresu w terminie do końca lutego przyszłego roku, po wcześniejszym poinformowaniu rektora Polskiej Misji Katolickiej lub koordynatora duszpasterstwa polskojęzycznego w danym kraju.

Biuro Kongresu:

Łukasz Brodzik
ul. Miodowa 17/19
00 – 246 Warszawa
czynne od pn. do pt. w godz. 8:00 – 16:00 czasu polskiego
tel. 0048 /68 453 92 73;   tel. kom: 0048 603 969 661
e-mail: kongresmlodziezy@gmail.com

Koszty związane z pobytem na Kongresie pokryją jego organizatorzy, natomiast koszty podróży uczestnicy lub ośrodek, który reprezentują. Dla młodzieży z krajów Europy Wschodniej koszty podróży zostaną dofinansowane przez organizatorów w wysokości do 90%. Do uregulowania przez uczestników Kongresu pozostanie pakiet przewidziany na ŚDM (począwszy od etapu diecezjalnego).

W przypadku pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z biurem Kongresu Młodzieży Polonijnej lub Biurem ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

bp Wiesław Lechowicz      
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polski

Krzysztof Kumięga
Przewodniczący Prezydium
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

NO COMMENTS