Niespotykane kazanie Prymasa
Nikt nie ma z nas tego, co mamy razem
Chcemy dalej i więcej
Mamy być jak orły. Idziemy na całość

Zakończyła się pierwsza część Kongresu Młodzieży Polonijnej. W trakcie podsumowania trzydniowych obrad – mówi Ilona Trojnar przewodnicząca prezydium KR KSM – wyraźnie ujawniło się pragnienie młodych ludzi, aby bardziej świadomie budować wspólnotę Kościoła, ponieważ tylko wtedy będziemy przynosić obfitsze plony. – W życiu młodego człowieka jest ważne, aby odkrywać, że Bóg powołuje nie tylko do kapłaństwa, zakonu – mówi ks. Zbigniew Kucharski – ale także do posługi ewangelizacyjnej i apostolskiej. Angażowanie się młodzieży w Kościół powinno być konsekwencją świadomego odkrywania własnego powołania, niezależnie od tego jacy ludzie nas otaczają. Spotkania w grupach jak i dyskusja panelowa po nich, prowadzona przez bpa Wiesława Lechowicza, była okazją do wyrażenia przez młodych ludzi swoich pragnień, skierowanych na dalsze kontynuowanie takich spotkań i jeszcze większe angażowanie się w życie Kościoła. Otwarta jest kwestia, jaki kształt będzie przyjmowała dalsza współpraca środowisk młodzieżowych, znajdujących się poza granicami Polski. Doceniono ważną rolę mediów społecznościowych w budowaniu wzajemnej komunikacji i dzieleniu się pomysłami, mającymi inspirować innych w podejmowaniu działań apostolskich. W podsumowaniu Kongresu uczestniczył także ks. abp Wojciech Polak, Prymas Polski, który był wyraźnie poruszony tym, co słyszał od młodzieży. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w homilii. W jej trakcie ks. Prymas zaintonował pieśń „Tylko orły szybują nad granią”, do której przyłączył się cały kościół młodych ludzi. Ks. Prymas zachęcał młodzież, aby była jak orły nie mające ograniczeń.

Środa to był dzień nie tylko zakończenia obrad, ale jednocześnie rozpoczęcia dalszej części Kongresu polegającej na uczestniczeniu w Światowych Dniach Młodzieży w archidiecezji warszawskiej. Kongresowicze wraz z rodzinami, które goszczą młodzież polonijną z całego świata, wzięli udział w koncercie ewangelizacyjnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Czwartek to dzień pielgrzymowania po miejscach kultu i patriotyzmu na terenie Warszawy.

NO COMMENTS