Papież do Sympozjum Międzychrześcijańskiego: Europa potrzebuje nowej ewangelizacji

29-08-2016
1110

„Obecność w Europie wielu ludzi, którzy, choć zostali ochrzczeni, nie są świadomi otrzymanego daru wiary, nie doznają płynącej z niego pociechy i nie uczestniczą w pełni w życiu wspólnoty chrześcijańskiej, stanowi wyzwanie dla wszystkich Kościołów tego kontynentu”. Zwraca na to uwagę Papież w przesłaniu do uczestników XIV Sympozjum Międzychrześcijańskiego.

Zostało ono zorganizowane od 28 do 30 sierpnia w greckim mieście Saloniki przez prawosławny wydział teologiczny tamtejszego uniwersytetu wraz z Franciszkańskim Instytutem Duchowości Papieskiego Uniwersytetu Antonianum. Jego temat to „Potrzeba reewangelizacji wspólnot chrześcijańskich w Europie”. Ojciec Święty skierował swój list na ręce biorącego w nim udział przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. Kurta Kocha.

„W rzeczywistości takiej jak europejska, w której coraz bardziej brakuje więzi z chrześcijańskimi korzeniami, odczuwa się wyraźnie konieczność nowego dzieła ewangelizacji – pisze Papież do katolickich i prawosławnych teologów obradujących w Salonikach. – Ten misyjny wysiłek wsparty jest głębokim przekonaniem, że Chrystus «może zawsze swoją nowością odnowić nasze życie i naszą wspólnotę, i nawet jeśli propozycja chrześcijańska staje wobec mrocznych epok i słabości Kościoła, nigdy się nie starzeje » (adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, 11)”. Franciszek życzy, aby sympozjum w Salonikach przyczyniło się do znalezienia nowych dróg, twórczych metod i odpowiedniego języka, tak by Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie mogła dotrzeć do współczesnych Europejczyków w całym swym pięknie. Sprawę tę poleca wstawiennictwu św. Pawła, który pierwszy głosił Ewangelię w tym greckim mieście, a także świętym ewangelizatorom Cyrylowi i Metodemu, którzy z niego pochodzili”.

ak/ rv

Powered by WPeMatico