Patriarcha Cyryl w siedzibie Konferencji Episkopatu

16-08-2012
443

Znajdujemy dziś nową motywację do potwierdzenia naszych chrześcijańskich korzeni – mówił abp Józef Michalik, witając w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski patriarchę Moskwy i Wszechrusi Cyryla I.

Po godz. 17.00 patriarcha Cyryl I przybył do siedziby Konferencji Episkopatu Polski przy skwerze kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie. „Szczerym sercem witam Waszą Świątobliwość oraz towarzyszących Mu Biskupów i dziękuję Kościołowi Prawosławnemu Rosji za to, że staje dziś obok wielkich obrońców i heroldów prawa Bożego w świecie” – mówił abp Michalik.

Odnosząc się do mającego nastąpić jutro (17.08) wydarzenia, jakim jest podpisanie Wspólnego Przesłania do Narodów Polski i Rosji, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski mówił: „Tu nie chodzi tylko o gest, ale o przesłanie wspólnego zatroskania o świat, w którym żyjemy, o potwierdzenie wierności Ewangelii i nierozłącznie związanej z nią etyce, czyli życiu wiarą według Chrystusowego prawa”.

Arcybiskup Michalik przypomniał słowa patriarchy Cyryla, że „bardzo owocny może być dialog z Kościołem rzymskokatolickim, uznającym Tradycję za normę wiary”. Jak zaznaczył, „pierwszym nauczycielem Kościoła jest Jezus Chrystus, który nie unikał stawiania trudnych wymagań. Dzisiejsze czasy wołają o proroków i świadków odważnych, widzących zagrożenia, ale niosących światu nadzieję mocy Bożej, ukazujących ratunek w nawróceniu do Chrystusa Jedynego Zbawiciela człowieka”.

Patriarcha Cyryl powiedział, że nie jest możliwe pojednanie narodów, jeśli nie będzie pojednania dwóch Kościołów, które odgrywają w nim znaczącą rolę. „Historię zostawmy historykom, a to, co dziś realne – nam pasterzom” – mówił zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Częścią wizyty patriarchy Cyryla w Sekretariacie Episkopatu było symboliczne przekazanie ikon. Kościół prawosławny „podzielił się” wizerunkiem Matki Bożej Smoleńskiej. Ikonę tę wręczył biskupowi polowemu Józefowi Guzdkowi w 1. rocznicę katastrofy smoleńskiej prawosławny biskup smoleński Pantelejmon. Teraz symbolicznie przekazał ją abp. Józefowi Michalikowi patriarcha Cyryl. Inną ikonę Matki Bożej Smoleńskiej przekazał patriarcha Cyryl dla Konferencji Episkopatu Polski. Odpowiedzią na ten gest było przekazanie Rosyjskiemu Kościołowi Prawosławnemu ikony Matki Bożej Częstochowskiej, czczonej w sanktuarium narodowym na Jasnej Górze. Częstochowski wizerunek ma być umieszczony w cerkwi w Katyniu.

Spotkanie przedstawicieli Konferencji Episkopatu Polski z delegacją Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i przedstawicielami Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego dotyczyło kolejnych etapów dialogu i perspektyw współpracy obu Kościołów. „Być może odpowiedź na to pytanie będzie wymagała przygotowania i pogłębienia refleksji przez nasze zespoły, które przygotowały tekst oraz dzisiejsze spotkanie, ale warto zarysować ogólny kierunek naszej woli” – mówił abp Michalik.

W spotkaniu w siedzibie Episkopatu uczestniczyło 12 przedstawicieli Kościoła prawosławnego, w tym metropolita Hilarion i ihumen Filaret, metropolita warszawski i całej Polski Sawa, abp Jeremiasz i bp Jerzy Pańkowski z Prawosławnego Ordynariatu Polowego. Ze strony Konferencji Episkopatu Polski w spotkaniu udział wzięło 13 osób, w tym abp Stanisław Gądecki i bp Wojciech Polak z Prezydium KEP, kardynałowie Stanisław Dziwisz, Kazimierz Nycz i Józef Glemp, prymas Polski abp Józef Kowalczyk, a także współautorzy dokumentu abp Henryk Muszyński i abp Stanisław Budzik. Obecny był również ks. Igor Kowalewski, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Rosji.

Zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego rozpoczął 16 sierpnia swoją wizytę w Polsce. Na lotnisku patriarchę Cyryla I powitał metropolita warszawski i całej Polski Sawa oraz bp Wojciech Polak, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. W modlitwie w cerkwi św. Marii Magdaleny, która była pierwszym punktem wizyty Patriarchy, uczestniczyli przewodniczący Episkopatu abp Józef Michalik oraz dwaj biskupi warszawscy – kard. Kazimierz Nycz i abp Henryk Hoser.