Przesłanie pojednania

17-08-2012
524

Przesłanie, jakie podpisali w Warszawie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik i patriarcha Moskwy i całej Rusi Cyryl I to rozpoczęcie dialogu, który ma doprowadzić do pojednania Kościołów i narodów. To także wspólny głos w obronie tradycyjnych wartości chrześcijańskich.

„Wkraczamy na drogę szczerego dialogu w nadziei, że przyczyni się on do uleczenia ran przeszłości, pozwoli przezwyciężyć wzajemne uprzedzenia i nieporozumienia oraz umocni nas w dążeniu do pojednania” – piszą we Wspólnym Przesłaniu do Narodów Polski i Rosji hierarchowie dwóch Kościołów.

Arcybiskup Michalik i patriarcha Cyryl podkreślają, że „nasze bratnie narody łączy nie tylko wielowiekowe sąsiedztwo, ale także bogate chrześcijańskie dziedzictwo Wschodu i Zachodu”. Rozpad pierwotnej jedności chrześcijańskiej stał się wielkim zgorszeniem, dlatego też – piszą – „podejmujemy nowe wysiłki, które mają zbliżyć nasze Kościoły i narody oraz uczynić nas bardziej wiarygodnymi świadkami Ewangelii wobec współczesnego świata”.

Dokument zwraca też uwagę na trudne doświadczenie II wojny światowej i okres represji wywołanych przez reżimy totalitarne. I choć badanie historii biskupi zostawiają historykom i specjalistom, to zdają sobie sprawę, że „trwałe pojednanie jako fundament pokojowej przyszłości, może się dokonać jedynie w oparciu o pełną prawdę o naszej wspólnej przeszłości”.

Ostatnia część dokumentu dotyczy współczesnej sytuacji, w której – zarówno w Polsce, jak i w Rosji – „pod pretekstem zachowania zasady świeckości lub obrony wolności” kwestionowane są podstawowe wartości moralne. „Fałszywie rozumiana świeckość przybiera formę fundamentalizmu i w rzeczywistości jest jedną z odmian ateizmu” – podkreślają hierarchowie, krytykując promowanie aborcji, eutanazji, związków osób jednej płci i próby wykluczenia Kościoła z życia publicznego.

Obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci, troska o rodzinę, którą początkuje związek mężczyzny i kobiety, wychowanie dzieci i młodzieży w duchu Ewangelii – to wartości, o których oba Kościoły – katolicki i prawosławny – przypominają wspólnie. „Kształtowanie naszych społeczeństw w oparciu o tradycyjne wartości chrześcijańskie” – to zadanie, które staje przed Kościołami w Polsce i w Rosji.

Wielkie dzieło pojednania Kościołów i narodów abp Michalik i patriarcha Cyryl zawierzają wstawiennictwu Matki Bożej, dla której zarówno Polacy, jak i Rosjanie żywią głęboką cześć. Jak podkreślają, Zmartwychwstały Chrystus jest nadzieją dla Europy i całego świata i tylko dzięki Jego łasce możliwe jest, by „każdy Polak w każdym Rosjaninie i każdy Rosjanin w każdym Polaku widział przyjaciela i brata”.